1FEB2019

Grönområdet vid Målarvägen och Bagarvägen ska bli ljusare och mer tillgänglig

Grönområdet som ligger mellan Bagarvägen, Målarvägen, Byggmästarvägen och Lantmätarvägen i Bro. Nu kommer skogen att röjas upp, sly kommer rensas och skogen ska bli ljusare och mer tillgänglig för Upplands-Broborna.

Arbetet förväntas ta ungefär tre veckor.

Arbetet kommer att utföras av kommunens arbetsmarknadsenhet.

Vänligen vistas inte i närheten av röjningsarbetet, för att undvika olyckor (vid exempelvis trädfällning). Under arbetet kan visst buller förekomma.

Arbetet kommer att starta den 11 februari och beräknas ta ungefär tre veckor.

Relaterade nyheter

  • 10 NOV 2019
    Mellan den 15 oktober och den 30 april, står kommunen beredd att snöröja och halkbekämpa. För att underlätta framkomligheten prioriteras vissa vägar, gator och platser.
  • 25 OKT 2019
    På första advent tänder kommunen upp årets julbelysning. Nytt för i år är att två stora julkulor ersätter julgranen på Kungsängens torg. Julkulorna, som det går att gå in i, är en del i gestaltningen av torget.
  • 9 OKT 2019
    Den tillfälliga infartsparkeringen vid Bro station (infart från Ginnlögs väg) flyttas 300 meter österut på grund av markförstärkning. En ny tillfällig parkeringsplats kommer att ersätta dagens parkeringsyta. Enligt den preliminära...