1FEB2019

Grönområdet vid Målarvägen och Bagarvägen ska bli ljusare och mer tillgänglig

Grönområdet som ligger mellan Bagarvägen, Målarvägen, Byggmästarvägen och Lantmätarvägen i Bro. Nu kommer skogen att röjas upp, sly kommer rensas och skogen ska bli ljusare och mer tillgänglig för Upplands-Broborna.

Arbetet förväntas ta ungefär tre veckor.

Arbetet kommer att utföras av kommunens arbetsmarknadsenhet.

Vänligen vistas inte i närheten av röjningsarbetet, för att undvika olyckor (vid exempelvis trädfällning). Under arbetet kan visst buller förekomma.

Arbetet kommer att starta den 11 februari och beräknas ta ungefär tre veckor.

Relaterade nyheter