1FEB2019

Grönområdet vid Målarvägen och Bagarvägen ska bli ljusare och mer tillgänglig

Grönområdet som ligger mellan Bagarvägen, Målarvägen, Byggmästarvägen och Lantmätarvägen i Bro. Nu kommer skogen att röjas upp, sly kommer rensas och skogen ska bli ljusare och mer tillgänglig för Upplands-Broborna.

Arbetet förväntas ta ungefär tre veckor.

Arbetet kommer att utföras av kommunens arbetsmarknadsenhet.

Vänligen vistas inte i närheten av röjningsarbetet, för att undvika olyckor (vid exempelvis trädfällning). Under arbetet kan visst buller förekomma.

Arbetet kommer att starta den 11 februari och beräknas ta ungefär tre veckor.

Relaterade nyheter

  • 2 JUL 2020
    På måndag 6 juli öppnas Pettersbergsvägen under E18 för trafik. Initialt tillåts enbart personbilar samt gång- och cykeltrafikanter.
  • 16 DEC 2019
    Mellan den 13 och den 17 januari kan du lämna din julgran på särskilda upphämtningsplatser i kommunen. Du kan också lämna granen på någon av kommunens kretsloppscentraler.
  • 10 NOV 2019
    Mellan den 15 oktober och den 30 april, står kommunen beredd att snöröja och halkbekämpa. För att underlätta framkomligheten prioriteras vissa vägar, gator och platser.
Upp