25JAN2019

Connect – ett föräldrastödsprogram med fokus på anknytning

Under drygt tio års tid har föräldrastödsprogrammet Connect funnits i Sverige. Sedan hösten 2018 finns det även i Upplands-Bro kommun. Programmet syftar till att öka förståelsen och dialogen i familjen och tar sin utgångspunkt i anknytningen mellan barn och föräldrar eller andra personer som finns i barnets närhet.

Gruppledarna för föräldrastödsprogrammet Connect.

Gruppledarna för föräldrastödsprogrammet Connect. Foto: Anna Malm Kelfve

Connect vänder sig till alla föräldrar med barn i åldrarna 7–12 år och som bor i kommunen. Programmet vänder sig alla familjer som har vanligt förekommande problem i vardagen; syskonbråk, svårigheter att prata med varandra så den andra förstår, konflikter mellan barn och vuxna eller helt enkelt att man är nyfiken på att utveckla föräldraskapet och öka kommunikationen med barnet.

– Det är viktigt att komma ihåg att allt beteende betyder någonting. Att gräva i vad beteendet kan betyda väcker en nyfikenhet, en övning i att som vuxen ställa sig i barnets skor och försöka se saker ur ett annat perspektiv. Att stanna upp och fundera kring vad som kan ligga bakom ett beteende är en viktig nyckel för att utvecklas och ett första steg i en förändring, säger Maria Holmström, som arbetar som familjebehandlare och är en av gruppledarna för Connect.


Under hösten 2018 deltog tolv vuxna i Connect. Utvärderingen som gjordes efter avslutat program visade på en hög nöjdhet och att många kände att deras föräldraskap utvecklats.


Programmet består av nio träffar som alla har ett eget tema. Först sker en kort presentation av temat kopplat till forskning. Därefter håller gruppledarna ett rollspel som belyser olika situationer och bemötande. Gruppen diskuterar sedan tillsammans hur rollspelet upplevts, hur kunde karaktärerna agerat på annat sätt och hur hade situationen kunnat utvecklats i sådant fall? Under gruppträffarna finns gott om tillfälle att diskutera de tankar och känslor som väcks hos föräldrarna. Att delta i diskussionerna är helt frivilligt, ingen ska känna sig tvingad att prata inför gruppen om man inte vill. Det viktiga är att väcka den inre dialogen, att alla känner att de får möjlighet att tänka ut och hitta sin väg i föräldraskapet.

Programmet bygger på nio principer som också utgör tema för träffarna:
Allt beteende betyder något
Anknytning
Konflikter
Självständighet och samhörighet
Empati
Balans mellan egna och andras behov
Förändring och förståelse
Att uppmärksamma samhörighet
Två steg fram och ett tillbaka

  • – Ur ett professionellt perspektiv är det oerhört värdefullt att få delta i arbetet med Connect-grupperna. Vi kompletterar varandra, såväl i ålder, erfarenhet som yrkesmässigt. Vi har insett att det faktum att vi själva är föräldrar har varit en stor tillgång. En del av metoden är att utveckla det goda diskussionsklimatet i gruppen. Många goda samtal har förts i gruppen mellan varandra utan att ledarna behövt leda eller styra diskussionerna. Vi inte är några experter, vi delar med oss av vår kunskap och erfarenhet, men tillsammans med föräldrarna i grupperna kan vi hjälpa till att utveckla både barn och vuxna, säger Stina Britta Hellberg, som arbetar som kurator på Ekhammarskolan och som gruppledare för Connect.

Det finns sex utbildade gruppledare för Connect i Upplands-Bro kommun. Alla utbildade arbetar inom kommunens verksamheter på olika sätt, till exempel som familjebehandlare, kurator eller behandlare. Under tiden som gruppens arbete pågår erbjuds barnpassning.


– Värderingarna i materialet är väldigt tilltalande, det finns inga rätt eller fel när det gäller föräldraskapet. Syftet är att underlätta för alla att hitta den egna kompassen för vad som är rätt för mig som förälder. Det ger en värdighet och respektfullhet. Jag önskar att alla föräldrar får möjlighet att gå Connect, så bra och effektfullt är det, säger Ursula Svedbeck, familjebehandlare och gruppledare för Connect.

Relaterade nyheter

Upp