21DEC2018

Sökes: Familjer med tid och hjärta!

Att vara familjehem betyder att man öppnar sitt hem för ett eller flera barn som av någon anledning inte kan bo tillsammans med sina föräldrar. Det innebär att man hjälper ett barn som kanske haft en tuff start i livet, att ta ansvar för att barnet får sina grundläggande behov uppfyllda och vara en god vuxen förebild. Vad som krävs? Vilja, mod och ett stort hjärta.

Upplands-Bro kommun söker fler familjehem.

Upplands-Bro kommun söker fler familjehem. Foto: Mostphotos

Familjehem fyller en mycket viktig roll i samhället. Ibland behöver barn av olika anledningar bo skilda från sina föräldrar under en kortare eller längre tid. Här utgör familjehemmet en trygg punkt, en plats där lugn och förutsägbarhet råder, en plats där det finns vuxna förebilder som tar ett föräldraansvar. Gemensamt för alla barn är att de behöver vuxna som har extra tid för just dem och är intresserade av vad som händer i deras liv. Barn behöver vuxna förebilder, engagemang, trygghet och en familj som kan göra roliga aktiviteter tillsammans med dem.

I uppdraget agerar familjehemmet som vanliga föräldrar i vardagliga situationer. Det inbegriper bland annat kontakt med skola och barnhälsovård samt se till att barnet har en fungerande skolgång och en meningsfull fritid.

Uppdraget är ett samarbete mellan familjehemmet, socialtjänsten och barnets föräldrar. Det styrs till en stor del av barnets behov och det beskrivs i en så kallad vårdplan och uppdraget skrivs ner i en genomförandeplan. Samtliga familjehem erbjuds utbildning, stöd och handledning. Ekonomisk ersättning ut går enligt Sveriges kommuner och landstings (SKLs) riktlinjer.

Att vara familjehem
En familjehemsmamma berättar hur det är att vara familjehem:
– Det är att försöka göra skillnad för barn som har det svårt och hamnat i svåra situationer. Stötta dem och försöka förstå dem och bara finnas där.

Skulle du rekommendera andra att också bli familjehem?
– Ja absolut, en del barn som har det jobbigt/svårt behöver hjälp av andra. Det är underbart att få vara med och se dessa barn utvecklas. Det behövs medmänniskor som vågar bry sig om dessa barn. Vi får kärlek och får möjlighet att ge kärlek. Jag var själv placerad när jag växte upp och kom till världens bästa familjehem. Det var det bästa som hänt mig att jag kom dit och det räddade mig. Den familjehemsmamman finns fortfarande i mitt liv. Jag bestämde mig redan vid 16 års ålder att ge tillbaka och rädda andra barn. Jag vill göra något som någon gjorde för mig.

Utbildning
Alla familjehem ges möjlighet att delta i utbildningar och nätverk. Alla har också handledning, det vill säga ett extra stöd i hur olika situationer kan hanteras och lösas. Varje familjehem har en utsedd familjehemssekreterare som är familjehemmets kontakt och stöd kring barnet. Familjehemssekreteraren tillhandahåller utbildning och stöd till familjehemmet. Utbildningarna handlar bland annat om barns utveckling, hur man kan bemöta barn som gått igenom svåra händelser och annat som kan vara till nytta för personer som lever nära barn. Att familjehemmen också ges möjlighet att träffa varandra och utbyta erfarenheter är värdefullt enligt familjehemsmamman vi träffat.

Bli familjehem
Upplands-Bro kommun söker nu fler familjehem. Är du och din familj redo att göra en insats för ett barn är du varmt välkommen att ansöka om att bli familjehem. Vi söker både de som har erfarenhet från att vara familjehem till barn och unga med svårare problematik och de som är helt nya inom området.

Vad krävs för att bli familjehem?
Fysiskt utrymme, det vill säga ett extra rum
Tid att engagera sig i uppdraget
Arbete med flexibilitet
Mycket kärlek att erbjuda
Att ha kontakt med barnets anhöriga
vilja och förmåga att arbeta tätt tillsammans med barnets skola
Vi erbjuder utbildning/handledning, kontaktnät med andra familjehem. Ersättningen enligt SKL:s regelverk.


Här kan du läsa mer och lämna en ansökan om att bli familjehem. Vi återkommer till dig snarast möjligt.

Relaterade nyheter

Upp