20DEC2018

Silviasystrar ökar demenssjukas livskvalitet

160 000 människor i Sverige lider av en demenssjukdom. Till år 2050 beräknas antalet drabbade ha fördubblats. Att bemöta personer med demenssjukdom ställer höga krav på förståelse och kunskap om sjukdomstillståndet. På dagverksamheten på Kvistaberg finns två specialistutbildade undersköterskor, så kallade Silviasystrar, anställda som stöttar såväl demenssjuka, anhöriga och övriga medarbetare inom äldreomsorgen, kring frågor om bemötande och acceptans.

Mirjam Brocknäs, enhetschef för förebyggande enheten, samtalar med drottning Silva under en föreläsning om demenssjukdom.

Mirjam Brocknäs, enhetschef för förebyggande enheten, samtalar med drottning Silva under en föreläsning om demenssjukdom. Foto: Anna Malm Kelfve

Demens tillhör inte det normala åldrandet. Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som orsakas av hjärnskador. Typiska tecken på demenssjukdom är att minnet och den intellektuella förmågan hos den drabbade gradvis och stadigvarande försämras. Diagnosen demens medför en stor förändring för de drabbade och deras anhöriga. Personer med demenssjukdom är beroende av hjälp och stöd. De flesta fallen av demens är inte botbara, men man kan höja livskvaliteten hos personer med demenssjukdom.

– Det behövs fler som har den spetskompetens som utbildningen till Silviasyster ger. Med rätt kunskap, engagemang kan de höja de demenssjukas livskvalitet. Vi kan inte förändra de som är demenssjuka, vi kan bara förändra vårt eget bemötande och utveckla hur vi arbetar för att se det friska i varje individ, säger Mirjam Brocknäs, gerontolog och chef för Kvistabergs dagverksamhet.

Malin Labbé, Silviasyster på Kvistabergs dagverksamhet, och Tina Teljstedt (KD), ordförande för socialnämnden, visar hur reminiscens (att väcka minnen till liv) fungerar under en inspirationsdag på Kvistaberg.

Malin Labbé, Silviasyster på Kvistabergs dagverksamhet, och Tina Teljstedt (KD), ordförande för socialnämnden, visar hur reminiscens (att väcka minnen till liv) fungerar under en inspirationsdag på Kvistaberg.

Silviasystrarna stöttar andra medarbetare på till exempel äldreboende i hur de kan bemöta demenssjuka på ett så kallat lågaffektivt sätt. De arbetar för att öka kunskapen hos både anhöriga och medarbetare för att öka förståelsen för sjukdomstillståndet.

– När jag var 19 år började jag arbeta med personer med demenssjukdom och visste direkt att det var rätt yrke för mig. Jag förstod snabbt att det krävs mycket kunskap för att göra ett så bra jobb som möjligt. När jag fick erbjudande att studera till Silviasyster tackade jag ja direkt. Det var en underbar utbildning som gav mig rätt verktyg att arbeta med hög kvalitet, berättar Malin Labbé, som arbetar som Silviasyster.

Utbildningen till Silviasyster är tvåårig och ges via Sophiahemmet i Stockholm. Initiativet till utbildningen kommer från drottning Silvia och ges sedan 1996.

– Jag har hjälp av min utbildning varje dag. Jag kan bättre förstå och bemöta våra gäster med demenssjukdom på bästa sätt, säger Malin Labbé.

Edrisa Dem, Silviasyster på Kvistabergs dagverksamhet.

Edrisa Dem, Silviasyster på Kvistabergs dagverksamhet.

Relaterade nyheter

Upp