20DEC2018

Producenter istället för konsumenter – förskolebarn skapar med digitala verktyg

De senaste åren har användningen av digitala verktyg ökat inom förskolorna i kommunen såväl som i landet. I syfte att göra förskolans undervisning mer tillgänglig för alla barn och även att förbereda inför det digitaliseringsuppdrag som kommer i den reviderade läroplanen för förskolan, som träder i kraft 2019.

– För oss betyder detta att barnen ska vara just producenter och inte konsumenter av digital teknik. Vi har gjort en kartläggning om möjligheten för barnen att få en likvärdig förskola så att alla får samma möjlighet att utveckla sitt digitala kunnande. Vi ser att likvärdigheten blivit mycket bättre under det senaste året. Nu ges fler barn förutsättningar och pedagogerna i förskolorna upplever att vi kan erbjuda en mer likvärdig förskola, säger Marie Lindvall Wahlberg som är verksamhetschef för de kommunala förskolorna i Upplands-Bro kommun.

Hur gör man barn till producenter och inte konsumenter?

Alla förskolor fick kartlägga hur det såg ut med tillgången på och kunskaper om digitala verktyg. Liselott Bernberg, som arbetar som projektledare, så kallad digitalista, tog del av en barngrupps projekt i varje förskoleenhet, för att se hur man kunde väva in digitala verktyg och öka tillgängligheten och därmed barnens delaktighet.

– Att ta in digitala verktyg ökar kreativiteten i verksamheterna. Barnen frågar inte om att spela spel, som många tror, utan de ser verktygen som en del av ett projekt och ett lärande. Alla kan vara med och delta, alla känner sig inkluderade, säger Liselott.

Förskolecheferna för de kommunala förskolorna har tillsammans satt en strategi för hur arbetet, för att öka barnens delaktighet och göra dem till producenter ska gå till. Övergripande arbete med digitalisering har legat till grund för hur man nu jobbar med barnen. Alla kan och ges möjlighet att vara med, alla blir lyssnade på och ger input. Alla kan lära varandra, såväl barn och vuxna. Det stärker såväl kreativiteten som utvecklingen.

– Att öka digitaliseringen inom förskolan har gett både barn och pedagoger en större inblick i samarbete och samspel. Vi vill ha alla med på tåget och öka allas kompetens och kunnande inom digitala verktyg. Vi vill ha en bred baskunskap men vill samtidigt uppmuntra det visionära och kreativa, säger Marie.

Under våren 2018 startade projektet Diggit som syftar till att göra förskolans undervisning mer tillgänglig för alla barn och göra de digitala verktygen till en naturlig del i vardagen. Redan nu märks resultat i att den så kallade ”delakulturen” ökat i förskolorna. Samtidigt startades också ett konto på Instagram @diggit_upplandsbro som fått många följare och väckt stort intresse. Bland annat besökte nyligen pedagoger från Finland Upplands-Bro för att lära sig mer om arbetet med digitala verktyg.

Forskning visar att digitala verktyg förbättrar och förändrar barns och elevers förutsättningar för lärande. Det är en tydligt identifierad framgångsfaktor, då det ger en ökad flexibilitet och mer variationsrika lärandesituationer och därmed ger fler barn tillgång till undervisningen.

Barnen skapar sina egna digitala berättelser, antingen med verktyget Photoshop där de klipper ihop olika foton för att berätta sin historia genom den färdiga bilden, det skapas även filmer genom animation eller med hjälp av greenscreenteknik. Filmskapande kräver både gemensamt manus och samarbete under filminspelningen. En annan viktig aspekt i filmskapandet är att barnen redan där får en insikt i källkritik, allt är inte sant som man kan skapa med hjälp av digitala verktyg. Barnen i förskolorna lär sig även programmeringens grunder med hjälp av analogprogrammering och även programmering av robotar.

Via de digitala verktygen ges barnen ännu ett språk att utrycka sig på – även barn som inte har det talade språket kommer till tals.

Relaterade nyheter

  • 26 JUN 2020
    Upplands-Brogymnasiet satsar på en Lokal Idrotts Utbildning (LIU) tillsammans med Föreningen Upplands-Bro Basket, FUBB, med start från höstterminen 2020.
  • 18 JUN 2020
    Vi på Upplands-Brogymnasiet önskar er alla en riktigt fin sommar. Höstterminen börjar för åk 1 torsdagen den 20/8 och för åk 2 och åk 3 fredagen den 21/8. Se studentutspring 2020. Snart är vi där igen!
  • 17 JUN 2020
    Sedan tidigare pågår en polisutredning kring misstänkta kränkningar på Ekhammarskolan. Åklagare har nu beslutat att förundersökningen ska läggas ned. Medarbetaren som under pågående utredning varit avstängd från arbete kan därmed åter...
Upp