20DEC2018

Budgeten för 2019 antagen

Under kommunfullmäktiges sammanträde, onsdagen den 19 december, beslutade kommunfullmäktige att godkänna Alliansens budget för 2019.

Lisa Edwards (C), Martin Normark (L), Fredrik Kjos (M) och Jan Stefanson (KD).

 

Fokusområden i Alliansens budget

– Vår fantastiska kommun ska bli tryggare. Vi tar både faktisk och upplevd otrygghet på stort allvar och kommer i 2019 års budget att fokusera på ett tryggare Upplands-Bro, säger Fredrik Kjos, kommunstyrelsens ordförande (M).

– Vi måste komma tillrätta med problemet att yngre rekryteras till kriminella nätverk, genom att till exempel se till att vi har orossamtal inom 48 timmar, säger Martin Normark, kommunalråd (L).

– För en ökad valfrihet kommer vi att verka för att fler privata skolutförare etablerar sig i vår kommun. Det gäller både grundskolor och förskolor i såväl Kungsängen som Bro, säger Lisa Edwards, kommunalråd (C).

– Vi vill bygga egna hem, bostadsrätter och hyresrätter. Inte så högt och tätt, utan mer med hänsyn till befintlig bebyggelse. Trygghet, trivsel och minskad segregation är avgörande, säger kommunalrådet Jan Stefanson (KD).

Här kan du läsa mer om Alliansens budget

Budget 2019

Relaterade nyheter

Upp