19DEC2018

Topplacering för kommunen i service och bemötande

Varje år undersöker Sveriges kommuner och landsting (SKL) servicenivån bland Sveriges kommuner när det kommer till hantering av telefoni- och e-postkontakt med invånare. I årets undersökning hamnar Upplands-Bro kommun på plats 14 av 150 undersökta kommuner.

Upplands-Bro kommun placerar sig på plats 14 i SKL:s undersökning.

– Upplands-Bro har de senaste åren placerat sig i topp i SKL:s undersökning. Det är ett resultat av ett medvetet arbete där vi försöker möta varje enskild invånares behov och frågeställningar, säger Sandra Leskinen, kontaktcenterchef i Upplands-Bro kommun.

Bättre bemötande

Under en period på 6-7 veckor har Kontaktcenter fått ett antal kommunrelaterade frågor via telefon och e-post. Svaren har sedan analyserats och poängsatts utifrån bland annat bemötande, svarstid och svarskvalitet. Svaren sammanställs sedan till en slutpoäng.

Årets undersökning visar bland annat att:

  • Kommunen blivit ännu bättre på bemötande
  • Kommunen har blivit snabbare på att svara via e-post
  • Väntetiden har blivit lite längre för invånare som ringer in

– Undersökningen ger oss en bra fingervisning vad vi behöver fokusera på till nästa år, säger Sandra Leskinen.

Undersökningen har pågått sedan 2006.

Här kan du läsa mer om undersökningen

Relaterade nyheter

Upp