12DEC2018

Pressmeddelande: Alliansen i Upplands-Bro presenterar 2019 års budgetförslag

Alliansen i Upplands-Bro

Valresultatet i Upplands-Bro gav inget block egen majoritet. M, L, KD och C beslutade om ett samarbete som största politiska block i Kommunfullmäktige och denna verksamhetsplan är utgångspunkten för den politiska viljeinriktningen från Alliansen.

Upplands-Bro ska vara en trygg, trivsam och attraktiv kommun att bo, vistas och arbeta i. För att nå dit behöver vi skapa ökad trygghet, ökad valfrihet, högre kvalitet i välfärden, en företagarvänlig miljö som får fler i arbete och se till att varje skattekrona används effektivt och till rätt saker.

Trygghet i fokus

Alla ska kunna känna sig trygga oberoende av när på dygnet och var i kommunen vi rör oss. Fokus behöver läggas på snabba åtgärder såsom fler väktare, bättre belysning och undanröjning av sly på många platser samt fler övervakningskameror.

Vi ser också ett behov av mer långsiktiga åtgärder för ett socialt hållbart Upplands-Bro, bland annat genom att bryta utanförskapet i socialt utsatta områden, tidiga insatser för barn som är i eller riskerar att hamna i utanförskap, närmare samarbete mellan polis, väktare, skola, socialtjänst, bostadsbolag, bostadsrättsföreningar, näringsliv samt föreningar och olika frivilligorganisationer.

– Vi har en grundläggande tro på människors förmåga och vilja att ta ansvar för sig själva och sin familj. Individer växer med möjligheten att göra egna val och med ansvaret som följer med den rätten, säger Fredrik Kjos, kommunstyrelsens ordförande (M).

Det här satsar vi på

– Vår fantastiska kommun ska bli tryggare. Vi tar både faktisk och upplevd otrygghet på stort allvar och kommer i 2019 års budget att fokusera på ett tryggare Upplands-Bro, säger Fredrik Kjos, kommunstyrelsens ordförande (M).

– Vi måste komma tillrätta med problemet att yngre rekryteras till kriminella nätverk, genom att till exempel se till att vi har orossamtal inom 48 timmar, säger Martin Normark, kommunalråd (L).

– För en ökad valfrihet kommer vi att verka för att fler privata skolutförare etablerar sig i vår kommun. Det gäller både grundskolor och förskolor i såväl Kungsängen som Bro, säger Lisa Edwards, kommunalråd (C).

– Vi vill bygga egna hem, bostadsrätter och hyresrätter. Inte så högt och tätt, utan mer med hänsyn till befintlig bebyggelse. Trygghet, trivsel och minskad segregation är avgörande, säger kommunalrådet Jan Stefanson (KD).

Budgeten för 2019 behandlas slutgiltigt på kommunfullmäktige den 19 december 2018.

Allianspartiernas loggor

Relaterade nyheter

Upp