10DEC2018

Volontärdagen 2018

I december arrangerades Internationella volontärdagen i Upplands-Bro kommun.

Internationella volontärdagen 2018.

Internationella volontärdagen 2018.

Att engagera sig som volontär innebär att göra skillnad. Runt om i världen har samhällen utvecklats genom människors ideella engagemang. På Internationella volontärdagen uppmärksammades detta lokala engagemang och föreningar hyllades. Diplom delades ut till de nominerade föreningarna till Volontärpriset 2018, Vuxna på Gång, Kvinnojouren Anna och Frivilliga Familjehem. Lokala Hyresgästföreningen Fåglarna vann Volontärpriset 2018 och firades under kvällen. Samtliga fyra föreningar bidrar till en positiv inverkan på lokalsamhället. Kvällen bjöd även på en föreläsning med Johan von Essen om ideellt arbete i Sverige.

– Det är intressant med föreläsningar och de olika volontärgrupperna som man inte kände trots att man är kommuninnevånare. Fint med ett pris som uppmuntran till en frivilliggrupp som gjort en insats i ett bostadsområde, berättar en av dem som besökte volontärdagen.

Syftet med arrangemanget är att uppmärksamma det ideella arbetet och engagemang som finns i kommunen. Att upptäcka och skapa nya samarbetsområden mellan föreningar och kommunen ökar förståelsen för varandras verksamheter och ger fler möjlighet att engagera sig ideellt.

  • – Det ideella engagemanget är stort i kommunen vilket är väldigt positivt och det är viktigt att det uppmärksammas, säger volontärsamordnare Maryam Kormi Nouri.

Relaterade nyheter

Upp