15NOV2018

Trubadur och dans på Norrgården

Varje vecka får de boende på Norrgården i Bro besök av trubaduren Visman, som spelar och sjunger tillsammans med de äldre. Alltifrån lugna visor till låtar med högre tempo som uppmuntrar till dans.

Trubadur Visman spelar på Norrgården.

Trubadur Visman spelar på Norrgården. Foto: Anna Malm Kelfve

Sedan våren 2018 besöker trubaduren Bjarne Tjust, även känd som Visman, varje vecka Norrgårdens äldreboende. Besöken är mycket uppskattade av de boende, som ser det som en av veckans höjdpunkter.

– Jag tror jag talar för alla medarbetare här när jag säger att det är en höjdpunkt även för oss. Att se de äldres glädje och rörelselust värmer hjärtat. Vi erbjuder många olika aktiviteter varje vecka, men just denna är speciell, säger Susanna Kraftelid som är verksamhetschef på Norrgården.

Många tar tillfället i akt att ta en svängom.

Många tar tillfället i akt att ta en svängom.

Efter sången bjuds det på kaffe och kaka som dukas upp i de två olika matsalarna.

– För oss är det viktigt att kunna sätta en liten guldkant på vardagen för de boende. Trubadurbesöken fyller flera viktiga funktioner. För det första skänker det glädje och lockar fram skratt, vilket är väldigt viktigt för det psykiska måendet. Dels passar flera av de äldre på att dansa till musiken, vilket påverkar det fysiska måendet och även stärker balansen. Vi ser detta som ett utmärkt exempel där man kan förena nytta med nöje, säger Susanna Kraftelid.

Trubadurbesöken och sångstunden avslutas alltid med fika.

Trubadurbesöken och sångstunden avslutas alltid med fika.

Relaterade nyheter

Upp