8NOV2018

Mobil insamling av farligt avfall och småelektronik

Lördagen den 10 november kan du kostnadsfritt lämna ditt farliga avfall och din småelektronik till en särskild insamlingsbil i både Bro, Tibble och Kungsängen.

Insamlingsbilen tar inte emot vitvaror.

Fyra gånger per år finns det möjlighet för dig som bor i Upplands-Bro att kostnadsfritt lämna ditt farliga avfall och mindre elektronik (max 25 liter) till en särskild insamlingsbil från Stena. Insamlingsbilen tar inte emot vitvaror.

Insamlingsbilen kommer till Kungsängen, Bro och Tibble på olika tider under dagen.

Uppställningsplats och tider

Bro centrum, centrumparkeringen, kl. 09:30-11:30

Kungsängens centrum, centrumparkeringen, kl. 12:00-14:00

Tibble torg, kl. 14:15-16:15

Fyra tillfällen

2018 sker insamling av farligt avfall vid fyra tillfällen:

3 mars, 19 maj, 11 augusti, 10 november.

Relaterade nyheter