19OKT2018

De blev valda till kommunfullmäktiges presidium och kommunstyrelsen

Under gårdagens fullmäktigemöte stod det klart att Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna tar över styret i kommunen. Under mötet valdes också kommunfullmäktiges presidium och ledamöter till kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ och den enda politiska gruppen som väljs direkt genom val av kommuninnevånarna vart fjärde år.

Kommunfullmäktiges presidium

Anders Åkerlind (M), ordförande kommunfullmäktige Jan-Erik Björk (KD), vice ordförande kommunfullmäktige Björn-Inge Björnberg (S), andre vice ordförande kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Ledamöter

Fredrik Kjos (M), ordförande
Martin Normark (L), vice ordförande
Jan Stefanson (KD)
Lisa Edwards (C)
Anders Åkerlind (M)
Hans Åberg (L)
Jan-Erik Björk (KD)
Lisbeth Waern (M)
Camilla Janson (S), andre vice ordförande
Mary Svenberg (S)
Annika Falk (S)
Conny Timan (S)
Kerstin Åkare (V)
Sara Ridderstedt (MP)
Katarina Olofsson (SD)
Johan Silversjö (SD)

Ersättare

Börje Wredén (L)
Karl-Erik Lindholm (KD)
Mattias Peterson (C)
Marcus Sköld (M)
Christina Brofalk (C)
Kaj Bergenhill (M)
Göran Malmestedt (M)
Paul Gustafsson (M)
Catharina Andersson (S)
Sven-Inge Nylund (S)
Seid Alajbegovic (S)
Juan Chacon (S)
Erik Karlsson (V)
Anna Norberg (MP)
Helena Jönsson Lundgren (SD)
Johan Tholander (SD)

Pressmeddelande från Allianspartierna i Upplands-Bro: Allianspartierna tar över styret av Upplands-Bro

Relaterade nyheter

Upp