11OKT2018

Nu öppnas Enköpingsvägen förbi Kungsängen centrum igen

Enköpingsvägen förbi Kungsängen centrum är nu åter öppen för genomfartstrafik. Vägen stängdes i våras med anledning av E.ON:s grävarbete med den nya stora fjärrvärmeledningen.

I och med öppningen är fordon är inte längre hänvisade till omledningsvägen via Skyttens väg fram till Bygdegårdsvägen.

I och med öppningen är fordon är inte längre hänvisade till omledningsvägen via Skyttens väg fram till Bygdegårdsvägen.

Visst återställningsarbete kommer att fortsätta fram till våren. Återställningsarbetet förväntas inte påverka genomfartstrafiken nämnvärt.

– Vi är verkligen glada att den här delen av vårt arbete nu är klart och att vi kan öppna upp Enköpingsvägen igen. Omledningsvägen har lett till längre resväg och ökad trafik på vissa gator men varit nödvändigt för att kunna genomföra arbetet på ett effektivt och säkert sätt, säger Lena Berglund, regionchef E.ON.

Återställningsarbeten kommer att pågå på infartsparkeringen i centrum. Längs Enköpingsvägen kvarstår även arbeten kring Kungsvägen samt Strandvägen/Skolvägen vilka pågår fram till årsskiftet.

Från Lennartsnäsvägen förläggs samtidigt en ny ledning längs Granhammarsvägen för att sammankoppla de nya fjärrvärmeledningarna mot befintligt fjärrvärmenät som enligt den preliminära tidsplanen beräknas klart under november månad.

Här kan du läsa mer om arbetet med E.ON:s fjärrvärmeledning

Relaterade nyheter