4OKT2018

Pressmeddelande: Kommunen satsade över 11 miljoner på föreningar i Upplands-Bro 2017

Under 2017 satsade Upplands-Bro kommun 11,4 miljoner kronor på totalt 87 föreningar och organisationer, dels i form av kontanta bidrag och dels i form av olika typer av lokalsubventioner. Kommunen har ett aktivt föreningsliv som utgör en omfattande del av kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. För att underlätta för föreningarna ska nu förslag på nya reviderade bidragsregler tas fram.

Fotboll på Kungsängens IP.

Idrottsverksamheten utgör en stor och viktig del av föreningslivet. Deltagandet är också mer jämställt än riksgenomsnittet: 39 procent för flickor och 61 procent för pojkar. Foto: Martin Vind Zettersten

Kultur och fritidsnämnden har mottagit en rapport som visar att det totala föreningsstödet till föreningar i Upplands-Bro kommun uppgick till 11 392 631 kronor under 2017. Stödet redovisas dels i form av olika kontanta bidrag och dels i form av olika typer av lokalsubventioner.

Kommunens satsning på lokala föreningar utgör en viktig del av kultur- och fritidsnämndens verksamhet, då den ger barn och unga möjlighet att ha en aktiv och hälsofrämjande fritid. Enligt FN:s barnkonvention artikel 31 har varje barn rätt till lek, vila och fritid. Kommunens föreningar bidrar i allra största grad till att möjliggöra detta för barnen.

– Kultur- och fritidsföreningarna hör till de viktigaste faktorerna för folkhälsan i kommunen, konstaterar kultur- och fritidschef Hannah Rydstedt.

Nya bidragsregler ska tas fram efter dagens behov

För att få föreningarnas syn på kommunens bidragsgivning samt lokalbokning har enkätundersökningar genomförts bland berörda föreningar. Baserat på enkäternas resultat har kultur- och fritidsnämnden nu gett kultur- och fritidskontoret i uppdrag att ta fram förslag på nya reviderade bidragsregler som bättre passar dagens och morgondagens behov.

Bidragen reviderads senast 2011 men har i stort sett inte förändras sedan 1980-talet. För att nämnden på bästa sätt ska kunna stötta kommunens föreningar och invånare behöver en total översyn göras, så att stödet till föreningslivet kan anpassas efter samhällets trender och villkor.

– Det är viktigt att ha hela kartan framför oss så att vi kan arbeta med helheten när vi påbörjar arbetet med att ta fram nya föreningsbidrag, säger Hannah Rydstedt, kultur- och fritidschef.

– Föreningslivet är viktigt för vår kommun. Jag hoppas att så många föreningar som möjligt vill vara delaktiga när kontoret börjar arbeta med ett nytt regelverk, säger Naser Vukovic (S), förste vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Relaterade nyheter

Upp