2OKT2018

Toppnotering för Upplands-Bro i nationell ranking över näringslivsklimatet

Näringslivsklimatet i kommunen tillhör toppskiktet i Sverige. Det visar en färsk ranking från Svenskt Näringsliv. Upplands-Bro klättrar från plats 30 till plats 16, av 290 kommuner – vilket innebär en toppnotering för kommunen.

Upplands-Bro kommun hamnar på 16 plats av alla 290 kommuner, i Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i Sverige.

– Konkurrensen mellan kommunerna har hårdnat och vi ser i år att betydligt färre kommuner från Stockholms län placerar sig i toppen. Upplands-Bro går emot strömmen och fortsätter sin klättring mot toppen. Kommunen har gjort små förbättringar inom nästan alla områden, säger Annika Bröms, regionchef på Svenskt Näringsliv.

Förbättring inom de flesta områden

Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. Jämfört med förra årets ranking har Upplands-Bro förbättrat sig inom de flesta områden. Ett exempel är kommunens tillämpning av lagar och regler. Tillämpningen handlar om effektiv ärendehantering, förståelse för företagens ärenden samt återkoppling. Faktorer där service och attityd till företag undersökts har också ökat flera steg.

– Framgångarna visar på vår tillgänglighet och nära samarbete med näringslivet. Vi visar intresse oavsett ett företags storlek och skapar nya projekt som ska främja det lokala företagandet. Man ska se oss som en resurs och en partner som kan hjälpa dem att navigera rätt och det gör vi genom att ha ett näringslivstänk i hela organisationen. Vi ser också att det är viktigt att anordna olika mötestillfällen där vi diskuterar, lyssnar och lyfter våra företag, säger Nina Rönnberg tf. näringslivschef, Upplands-Bro kommun.

Från plats 219 till 16

Under de senaste tio åren har kommunen klättrat stadigt på Svenskt Näringslivs ranking. 2009 hamnade kommunen på 219 plats. Sedan dess har utvecklingen gått framåt. Alla Sveriges 290 kommuner finns med i rankningen.

Kommunen har avancerat från plats 219 till plats 16 på tio år.


Om rankningen

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt.

– Ett gynnsamt företagsklimat är en förutsättning för tillväxt och fortsatt utveckling av näringslivet i Upplands-Bro. Svensk näringslivs ranking är ett bevis på att vi är på rätt väg och ger oss vind i seglen att fortsätta arbetet med att göra det så enkelt som möjligt att starta och driva företag i kommunen, säger Camilla Janson (S), kommunstyrelsens ordförande, Upplands-Bro kommun.

2018 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2018 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

Se rankingen och kommunens resultat i sin helhet på Svenskt Näringslivs webbplats:

www.foretagsklimat.se/upplands-bro

Relaterade nyheter

  • 12 JUN 2019
    Omkring 80 företagare deltog i kommunens sommarmingel på Almare Stäket. Samarbete och utvecklingen av Bro stod på agendan när kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Kjos (M) och kommunens nya kommundirektör, Ida Texell, tog till or...
  • 21 MAJ 2019
    Företagen tycker att företagsklimatet i Upplands-Bro är bra. Upplands-Bro kommun får det sammanlagda betyget 4,0 av 6 i Svenskt Näringslivs enkätundersökning om företagsklimatet i Sverige. Endast Solna kommun är bättre i Stockholms...
  • 14 MAJ 2019
    Är ditt företag på jakt efter ny mark eller nya lokaler? Eller är ditt företag intresserade av att sälja mark eller hyra ut lokaler? Det var två av frågeställningarna som stod på agendan under Arena för tillväxt – en näringslivsträff...