26SEP2018

Kulturskolan växer – nu tas en plan för nya lokaler fram

Kulturskolans verksamhet har växt ordentligt sedan man flyttade in i lokalerna i Blå huset. Bara sedan förra året har antalet sökande ökat med 35 procent och i dag är 610 barn inskrivna på skolan. Verksamhetens popularitet gör att Blå huset inte räcker till för det ökade antalet lärare och elever. Dessutom behöver lokalerna tillgänglighetsanpassas. Därför ska nu Kultur- och fritidskontoret ta fram en plan för hur lokalfrågan ska lösas.

Barn som spelar på instrument.

Kulturskolans elevantal ökar för varje år och behovet av nya, tillgänglighetsanpassade, lokaler är stort. Foto: Mostphotos

Kultur- och fritidsnämnden har gett Kultur- och fritidskontoret i uppdrag att redovisa en behovsanalys samt ett konkret förslag på hur man löser lokalfrågan, så att man klarar arbetsmiljön för lärare och elever. Kultur- och fritidskontoret har därför, tillsammans med Utbildningskontoret, påbörjat en förstudie för samtlig verksamhet på Ekhammarområdet där också Kulturskolan ingår. Förstudien ska vara klar till årsskiftet 2018/2019.

– Vi tar det på största allvar och tittar på hur vi ska lösa arbetsmiljön och tillgängligheten på både kort och lång sikt, säger kultur- och fritidschef Hannah Rydstedt.

I dag löser man tillgängligheten med andra lokaler

Kulturskolans lokaler i Blå huset är inte anpassade för verksamhetens storlek. Utrymningsvägarna är inte heller anpassade för antalet deltagare och besökare. Dessutom finns tre trappor som saknar tillgänglighetsanpassning. Det gör att elever och vuxna med funktionsvariationer inte kan delta i all verksamhet som sker i huset.

I dag löser Kulturskolan tillgängligheten med att erbjuda undervisning i någon av de andra lokalerna som verksamheten har tillgång till, så att alla unga i Upplands-Bro ska ha möjlighet att delta. Kulturskolans verksamhet finns i stort sett i alla kommunens skolor.

Ett välkommet beslut

– Jag är mycket nöjd med att vi har fått det här uppdraget av kultur- och fritidsnämnden som tar detta på största allvar, säger kultur- och fritidschef Hannah Rydstedt.

Kulturskolan, som i år firar 60-årsjubileum, har elever från alla skolor med årskurs F–6 i kommunen. Verksamheten är omtyckt och nu i höst var det över 85 fler sökande än förra året. Sedan 2010 har antalet inskrivna ökat med 200 elever.

Stor utmaning inför nästa år

Utbildningskontoret utreder under hösten 2018 hur Ekhammarområdet, där Blå huset ligger, bäst kan utvecklas. I går, tisdagen den 25 september, beslutade Kultur- och fritidsnämnden att även Kulturskolan ska ingå i analysen. Lokalfrågan väntas bli en av de största lokalutmaningarna för nämnden under 2019.

Relaterade nyheter

Upp