26SEP2018

Åttonde gången Alzheimer-dagen uppmärksammas i Upplands-Bro

Varje år, den 21 september, uppmärksammas Alzheimerdagen över hela världen. I Upplands-Bro arrangerades för åttonde gången Alzheimerdagen då stöd till personer med demensdiagnos och deras anhöriga stod i centrum.

Alzheimerdagen 2018

Alzheimerdagen 2018. Foto: Anna Malm Kelfve

I dag lider 46 miljoner människor i världen av demens, till år 2050 beräknas antalet ha stigit till 131 miljoner. I Sverige lever ca 160 000 människor med en demensdiagnos.

Under Alzheimerdagen presenterades olika stödverksamheter som finns för personer med demensdiagnos och deras anhöriga, bland annat stödgrupper, dagverksamhet och olika föreläsningar.

Under sommaren 2017 startade Upplands-Bro kommun kampanjen ”Demensvän” som innebär att personer som representerar såväl civilsamhället om olika verksamheter och organisationer, utbildas i bemötande av personer med demensdiagnos. Utbildningen går också igenom de olika varianter av demens som finns och vilka tecken anhöriga och andra kan uppmärksamma.

Under det gångna året har drygt 300 personer deltagit i utbildningstillfällena. Projektet går nu vidare till att även innefatta barn, som utbildas till att bli minidemensvänner. Bland annat syftar gemensamma projekt mellan förskolor och dagverksamhet för personer med demenssjukdom öka kännedomen och få barn och äldre att mötas. Under året har bland annat ett dansprojekt genomförts där barn från en förskola i Kungsängen deltog vid flera dansträffar med äldre från dagverksamheten på Kvistaberg.

Gusten Jansson, Brandkåren Attunda, föreläste om brandsäkerhet. Flera medarbetare inom Brandkåren Attunda har genomgått kommunens demensvänsutbildning.

Gusten Jansson, Brandkåren Attunda, föreläste om brandsäkerhet. Flera medarbetare inom Brandkåren Attunda har genomgått kommunens demensvänsutbildning.

En uppskattad föreläsning under Alzheimerdagen stod Brandkåren Attunda för. Brandmannen Gusten Jansson lyfte fram den viktiga brandsäkerheten och hur brandskyddet i hemmet behöver ses över för att passa olika stadier i livet. Under devisen ”är det svårt att ändra beteende – anpassa brandskyddet” gick han igenom olika knep för att minska risken för brand och, om olyckan skulle vara framme, olika strategier för att utrymma och rädda liv. Flera av medarbetarna inom Brandkåren Attunda är utbildade demensvänner.

Camilla, chefssjuksköterska på Danderyds sjukhus, berättade om sjukhusets arbete för att vara ett demensvänligt sjukhus.

Kommunens förebyggande verksamheter presenterade olika stöd och aktiviteter som arrangeras för personer med demensdiagnos och deras anhöriga. Aktiviteterna är beskrivna i Förebyggande enhetens program som finns att hämta i Kontaktcenter i kommunhuset, Brohuset, Torget 4 eller kan läsas via webben här.

De vanligaste demenssjukdomarna är (enligt Demensförbundet):
Alzheimers sjukdom
Vaskulär demens (blodkärlsdemens)
Frontallobsdemens (pannlobsdemens)
Lewy body demens (Lewy kropps demens)

Ett av de konstverk som auktionerades ut under Alzheimerdagen.

Ett av de konstverk som auktionerades ut under Alzheimerdagen.

Relaterade nyheter

Upp