21SEP2018

Efterlysning: Kontaktperson med uppdrag att sätta guldkant på tillvaron

En kontaktperson är en medmänniska som kan stötta en person med någon form av funktionsnedsättning. En medmänsklig kompis som kan sätta en extra guldkant på en annan människas vardag. Det kan handla om att följa med på bio, gå och träna eller ta en fika. Saker som de flesta personer vill göra, men kanske inte har någon att göra det tillsammans med. Kontaktpersonen underlättar och ger förutsättningar för att leva ett socialt aktivt liv och motverkar isolering. Vill du bli en medmänsklig kompis?

Foto: Mostphotos

I Upplands-Bro kommun finns idag ett 30-tal kontaktpersoner för personer inom LSS (lagen om stöd och service) till vissa funktionshindrade. Kontaktpersonerna matchas med den som söker insatsen där intressen och förväntningar är så lika som möjligt. Tillsammans planerar kompisarna de aktiviteter de vill göra och när det ska ske. Tanken är att träffarna och aktiviteterna ska ge stöd till ett självständigt och aktivt liv.

De som beviljas kontaktperson har en insats via LSS. Personer med LSS-insatser kan ha någon form av autismliknande tillstånd, en förvärvad hjärnskada eller varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. Kontaktpersonen ska vara ett komplement till det övriga sociala nätverket.

Att vara kontaktperson är ett ideellt uppdrag, det innebär att kontaktpersonerna inte är anställda av kommunen. Ett litet arvode betalas till kontaktpersonerna, enligt ett avtal med SKL (Sveriges kommuner och landsting). När kompisarna hittar på aktiviteter ges en omkostnadsersättning som täcker exempelvis biobiljetter eller kaffekostnaden.

– Att vara kontaktperson är ett förtroendeuppdrag som gör stor skillnad och nytta. Det är inget jobb i vanlig bemärkelse, men ger de båda en varm upplevelse, säger Lisa Jansson, enhetschef för LSS i Upplands-Bro kommun.

I de flesta fall träffas kompisarna en gång per vecka. De önskemål som ställs på dem som vill bli kontaktpersoner är bland annat att de har livserfarenhet och är trygga i sig själva, är minst 18 år fyllda, är öppna och lyssnande och framför allt har ett stort intresse för andra människor. De som söker kallas till en ”anställningsintervju” med Annica Asp Nyberg som samordnar kontaktpersoner och den som söker. Ett utdrag ur polisens belastningsregister hämtas också in.

– När man kommer till oss frågar jag om intressen och erfarenheter. Det är viktigt att den som vill bli kontaktperson förstår att man ibland måste vara ganska drivande för att få uppdraget att fungera. Kontaktpersonen, den sökande och jag träffas också på ett så kallat matchningsmöte. Därefter får den som söker kontaktperson avgöra ifall det kändes så bra att vi kan bestämma oss för att gå vidare. Att få skapa guldkant på vardagen, som kontaktpersonen blir, kan vara en fantastisk upplevelse, säger Annica.

Upplands-Bro kommun behöver fler kontaktpersoner. Vill du göra en insats för en medmänniska? Vill du stötta en ungdom eller vuxen till ett mer självständigt liv? Hör av dig till Kontaktcenter, 08-581 690 00 och fråga efter samordnare för kontaktpersoner inom LSS.

Relaterade nyheter

Upp