19SEP2018

Kunskap och färdigheter för digitala elever

Källkritik, social kompetens, kritiskt tänkande och ökat självförtroende var några av de kompetenser som kommunens lärare lyfte fram som viktiga kunskaper för dagens elever att ha. Närmare 320 lärare från de kommunala skolorna träffades för en kompetenshöjande dag med fokus på digitala verktyg.

Barn använder läsplattor i undervisningen.

Barn använder läsplattor i undervisningen. Foto: Mostphotos

Hur kan teknik underlätta vardagen? Den frågan ställde Mick Hellgren som höll en inspirationsföreläsning kring hur IT kan göra elevernas och lärarnas vardag enklare och mer effektiv. Mick arbetar till vardags som utvecklingsstrateg i Sandvikens kommun, där hans huvudsakliga uppgift är att öka såväl lärares som elever digitala kunnande.

Begreppet IKT, som används flitigt inom skolans värld står för informations- och kommunikationsteknik. Det är med andra ord ett samlingsbegrepp för hur elever och lärare använder digitala verktyg i undervisningen.

Alla skolor i landet har som uppgift från Skolverket att öka elevernas digitala kompetens. Digitaliseringen möjliggör ett utökat lärande som rustar eleverna inför arbetslivets utmaningar. Att använda digitala verktyg innebär inte bara att ge eleverna en dator eller läsplatta och låta dem använda dessa fritt. För att uppnå resultat med de digitala verktygen krävs bland annat ett stort mått av källkritik och informationsbearbetning av elever.

– Jag upplever att det finns en stor nyfikenhet från lärarna kring utvecklingen av IKT. Många lärare efterfrågar kompetensutveckling inom IKT för att kunna ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att utvecklas i sitt lärarande genom användning av digitala verktyg. Genom att erbjuda dessa kompetensutvecklingsdagar med inspirationsföreläsningar hoppas vi kunna öka alla medarbetares digitala nyfikenhet och kompetens, säger Jesper Sjögren som är stabschef för utbildningskontoret i Upplands-Bro kommun.

Efter inspirationsföreläsningen ägnade lärarna resten av dagen åt workshops där användandet av digitala verktyg och hur man som lärare bäst använder dessa i undervisningen var i fokus. Nästa IKT-fortbildningsdag är i slutet av oktober och planeringen är i full gång. Även där kommer lärarna inspireras och erbjudas olika typer av workshops.

Relaterade nyheter

  • 30 DEC 2019
    Varje år genomför Skolverket en mätning av det så kallade Salsavärdet* i skolor över hela landet. Salsa är Skolverkets metod att vikta meritvärdet utifrån ett antal faktorer som föräldrars utbildningsnivå, andel elever med utländsk...
  • 21 NOV 2019
    Från och med nästa år blir FN:s konvention om barnets rättigheter lag i Sverige. Förskolorna i Upplands-Bro firade detta med en ljusmanifestation på Barnkonventionsdagen onsdagen den 20 november. 1500 ljuslyktor tändes i Bro och Kungsängens...
  • 16 OKT 2019
    När Lärarförbundet presenterar sin ranking över landets kommuner hamnar Upplands-Bro kommun på plats nummer 174:e i landet och som nummer tio av länets 26 kommuner. Rankingen mäter flera olika delar, bland annat elevernas meritvärde...