10SEP2018

VA-utbyggnad och ny detaljplan på gång i Ådö skog

En ny detaljplan och utbyggnad av vatten och avlopp är på gång för Ådö skog. Båda projekten är beroende av Lantmäteriets fastighetsbestämning för att säkerställa fastighetsgränserna.

Flygbild över Ådöhalvön.

VA-utbyggnad och planarbete pågår på Ådöhalvön. Foto: Bergslagsbild

Ett tidigare arbete med en ny detaljplan för Ådö skog avslutades 2016, efter diskussioner med de boende, och då lovade kommunen att en ny planprocess skulle genomföras för de som så önskade. Sedan dess har det visat sig att intresset för planläggning är stort bland de boende.

Området består av ett femtiotal fastigheter, som i många fall är mellan 6000 och 11000 kvadratmeter stora.

Det är Lantmäteriet som genomför och beslutar om förrättningar, i det här fallet en fastighetsbestämning. I Upplands-Bro kommun genomför kommunens mät&GIS-enhet just nu mätarbetet åt Lantmäteriet.

Eventuella samråd med fastighetsägarna hålls därefter av Lantmäteriet.

För VA-enheten ingår Ådö skog i en större utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp på Ådöhalvön. Projektet är indelat i fyra områden: Björknäs, Ådö skog, Verkaviken och Sågbacken.

I Verkaviken, norr om Ådö skog, håller VA-enheten på att upphandla entreprenör och tanken är att arbetet ska komma igång i september-oktober. I Sågbacken pågår projektering.

När det gäller Ådö skog kommer såväl VA som Planenheten att behöva Lantmäteriets resultat från fastighetsbestämningen för slutföra arbetet.

Om du har frågor eller synpunkter kan du vända dig till kommunens Kontaktcenter på telefon 08-581 690 00 eller mejl kommun@upplands-bro.se.

Så går Lantmäteriets fastighetutredning till

1. En ansökan om förrättning skickas in till Lantmäteriet.

2. Lantmäteriet utreder. Det görs ett fältarbete och fastighetsägarna blir – om inte alla är överens – kallade till ett sammanträde.

3. Lantmäteriet fattar ett beslut och upprättar en förrättningskarta.

4. Lantmäteriet registrerar. Om ingen har överklagat förrättningen inom fyra veckor så registreras den i Fastighetsregistret och på registerkartan.

Läs mer om Lantmäteriets fastighetsutredningar

Relaterade nyheter

  • 30 MAR 2020
    Nu inleds arbetet med att rensa Tibbledammen från sediment. Sedimentet måste avlägsnas för att behålla dammens reningsfunktion.
  • 17 MAR 2020
    Under vecka 13 påbörjar Trafikverket arbetet med att gräva ned en optokabel längs Enköpingsvägen. Kabeln är en del i Trafikverkets arbete med att digitalisera trafikövervakningen.
  • 10 MAR 2020
    Nu påbörjas arbetet med att förbättra trafiksäkerheten på Granhammarsvägen i Kungsängen. Målet med arbetet är att förbättra trafikmiljön – både säkerhetsmässigt och trafikmiljömässigt.