31AUG2018

Ny biogasanläggning tar emot 80 000 ton matavfall

Nu är den nya biogasanläggningen vid Högbytorp invigd och i drift. Totalt kan 80 000 ton matavfall per år tas emot och omvandlas till biogas.

Kommunstyrelsens ordförande Camilla Janson (S), Marc Hoffman, VD Eon Sverige och Per Ängquist, statssekreterare på Miljö- och energidepartementet, inviger anläggningen.

Kommunstyrelsens ordförande Camilla Janson (S), Marc Hoffman, VD Eon Sverige och Per Ängquist, statssekreterare på Miljö- och energidepartementet, inviger anläggningen.Foto: Anna Malm Kelfve

Eon har under de senaste åren byggt en enorm anläggning vid Högbytorp. Delar av den är nu i drift. Det rör sig om en biogasanläggning som tar emot matavfall från norra Stockholms kommun, Sigtuna kommun och Knivsta kommun. Även trädgårdsavfall och hästgödsel tas emot på anläggningen som har kapacitet att hantera 80 000 ton avfall per år.

Det välvda taket till höger i bild är en rötkammare.

Det välvda taket till höger i bild är en rötkammare.

Matavfallet rötas i rötkammare som håller en temperatur på 55 grader. I kamrarna finns bakterier som driver på rötningsprocessen. Det tar 20–30 dagar för avfallet att passera genom kammaren. Biogasen stiger och samlas in. Den kan till exempel användas för att driva bilar och värma bostäder. Kvar blir en massa som kallas biogödsel. Detta används för att ge ny näring till grödor på åkrar, vilket gör att kretsloppet sluts.

Drygt 100 personer deltog vid invigningen av biogasanläggningen. Kommunstyrelsens ordförande Camilla Janson (S), var en av dem som invigningstalade. Hon nämnde bland annat vikten av att fortsätta utveckla miljövänliga alternativ och poängterade det goda samarbete som kommunen och Eon haft kring utvecklingen av anläggningen.

Under 2020 kommer hela anläggningen att vara i drift. Då tas även en modern kretsloppscentral i bruk.

Stort intresse för invigningen på Högbytorp.

Stort intresse för invigningen på Högbytorp.

Relaterade nyheter

  • 16 JUN 2020
    I Stockholms län går det vanligtvis åt mycket vatten under varma vår- och sommardagar när många vattnar trädgårdar och fyller pooler. I vårt område är vi lyckligt lottade som kan hämta vatten i Mälaren för att producera dricksvatten....
  • 9 JUN 2020
    Ett förslag på fördjupade översiktsplaner för kommunens båda tätorter går idag, tisdag 9 juni 2020, ut på samråd. De handlar om hur Kungsängen och Bro ska utvecklas på lång sikt – och nu kan den som vill lämna sina synpunkter och tycka...
  • 29 APR 2020
    Med start vecka 18 kommer det utföras justeringar i avstängningarna på Granhammarsvägen för att få ett bättre flyt i trafiken, främst till och från Brunna. – Den första lösningen av trafikomledningen var inte bra. Därför görs den...
Upp