31AUG2018

Ny biogasanläggning tar emot 80 000 ton matavfall

Nu är den nya biogasanläggningen vid Högbytorp invigd och i drift. Totalt kan 80 000 ton matavfall per år tas emot och omvandlas till biogas.

Kommunstyrelsens ordförande Camilla Janson (S), Marc Hoffman, VD Eon Sverige och Per Ängquist, statssekreterare på Miljö- och energidepartementet, inviger anläggningen.

Kommunstyrelsens ordförande Camilla Janson (S), Marc Hoffman, VD Eon Sverige och Per Ängquist, statssekreterare på Miljö- och energidepartementet, inviger anläggningen.Foto: Anna Malm Kelfve

Eon har under de senaste åren byggt en enorm anläggning vid Högbytorp. Delar av den är nu i drift. Det rör sig om en biogasanläggning som tar emot matavfall från norra Stockholms kommun, Sigtuna kommun och Knivsta kommun. Även trädgårdsavfall och hästgödsel tas emot på anläggningen som har kapacitet att hantera 80 000 ton avfall per år.

Det välvda taket till höger i bild är en rötkammare.

Det välvda taket till höger i bild är en rötkammare.

Matavfallet rötas i rötkammare som håller en temperatur på 55 grader. I kamrarna finns bakterier som driver på rötningsprocessen. Det tar 20–30 dagar för avfallet att passera genom kammaren. Biogasen stiger och samlas in. Den kan till exempel användas för att driva bilar och värma bostäder. Kvar blir en massa som kallas biogödsel. Detta används för att ge ny näring till grödor på åkrar, vilket gör att kretsloppet sluts.

Drygt 100 personer deltog vid invigningen av biogasanläggningen. Kommunstyrelsens ordförande Camilla Janson (S), var en av dem som invigningstalade. Hon nämnde bland annat vikten av att fortsätta utveckla miljövänliga alternativ och poängterade det goda samarbete som kommunen och Eon haft kring utvecklingen av anläggningen.

Under 2020 kommer hela anläggningen att vara i drift. Då tas även en modern kretsloppscentral i bruk.

Stort intresse för invigningen på Högbytorp.

Stort intresse för invigningen på Högbytorp.

Relaterade nyheter

  • 17 OKT 2019
    Ekologisk mat på hälften av alla tallrikar som tillagas i kommunens kök. En intern miljöutbildning för alla kommunens anställda och deltagande i programmet Grön flagg på kommunens förskolor. Det är tre exempel på initiativ som gjort...
  • 30 SEP 2019
    Funderar du på att installera en eldstad i vinter? Tänk då på att det krävs bygganmälan eller bygglov!
  • 10 SEP 2019
    Upplands-Bro kommun uppmanar alla fastighetsägare att göra radonmätning i sina bostäder. Mätningen ska pågå i minst två månader under eldningssäsongen, som sträcker sig från den 1 oktober till den 30 april.