17AUG2018

Samtal med företag och organisationer på schemat i Demokratiskolan

Melody, Aladdin, Amanda och Thilda sommarjobbar med Demokratiskolan där de får lära sig mer om demokrati och mänskliga rättigheter.

-När de tre veckorna är över ska ungdomarna också ha ett större nätverk och en starkare självkänsla, säger handledaren Atusa Rezai.

Melody Dietrichsteiner,  Atusa Rezai, Alladin Jamal, Amanda Svelander och Thilda Slightam diskuterar hållbarhetsfrågor med Henrik Roempke på Sparbanken. Foto: Kristina Andersson

Melody Dietrichsteiner, Alladin Jamal, Atusa Rezai, Amanda Svelander och Thilda Slightam diskuterar hållbarhet med Henrik Roempke på Sparbanken. Foto: Kristina Andersson

Runt ett ovalt bord på Sparbanken Enköpings kontor i Kungsängen sitter de fyra ungdomarna: Melody Dietrichsteiner, Aladdin Jamal, Amanda Svelander och Thilda Slightam. Tillsammans med handledaren Atusa Rezai och kontorschefen Henrik Roempke diskuterar de hållbarhet - ekonomisk hållbarhet, miljömässig hållbarhet och social hållbarhet.

Hur skulle banken göra om någon anställd blir illa behandlad på grund av sin sexuella läggning? Ger banken lån till bensinmackar, köttproduktion, minkfarmar? Henrik Roempke förklarar, ibland får han tänka efter.

-Vi ger tillbaka till samhället genom att vi ger stipendier. Nästan alla stora föreningar i Upplands-Bro har fått stipendier, säger Henrik Roempke.

Han förklarar att innan banken lånar ut pengar görs en miljö- och hållbarhetsanalys. Dels ska utlåningen vara ekonomiskt säker men det ska också vara en verksamhet som banken kan stå bakom med sitt anseende.

Det här är deras sista besök hos olika samhällsaktörer. Tidigare har de besökt cirka 15 organisationer, institutioner och företag. SVT, Sveriges Radio, Rädda Barnen, Naturskyddsföreningen, Folkets Husby, Upplands-Bro kommun och Frölunda gård är några exempel.

Under kommunens demokratidag i februari efterlyste många ungdomar ett forum där de kunde lära sig mer om demokrati och mänskliga rättigheter.

Den diskussionen blev utgångspunkten för Atusa Rezai, utvecklingsstrateg i Upplands-Bro kommun, när hon började planera Demokratiskolan som ett av kommunens feriejobb.

Några av målen med projektet

  • Stärka ungas självkänsla och självförtroende.
  • Bredda ungas nätverk och ge dem verktyg till att uppfylla mål och drömmar.
  • Utveckla ett stående Demokratiskolakoncept för kommunen.
  • Stärka sammanhållningen mellan ungdomar från olika delar av kommunen.

Några av ungdomarna i åldrarna 15-18 år som hade sökt sommarjobb fick frågan om de var intresserade av att delta i Demokratiskolan.

Att det blev just dessa fyra var lite av en slump men också det som Atusa Rezai har blivit mest överraskad och lycklig av. Det blev fyra väldigt olika ungdomar med olika uppväxt och som bor på olika ställen i kommunen: Två från olika delar av Bro, en från Brunna och en från Kungsängen.

-Det var en slump att gruppen blev just så här men sammansättningen av gruppen har berikat oss alla. Alla i gruppen har delat med sig av sina liv och erfarenheter, säger hon.

Dessutom har en del andra ungdomar hört av sig och frågat om de kan få delta i Demokratiskolan på sin fritid. De har de fått göra.

Men just i dag är det bara de fyra och Atusa Rezai. Efter att på förmiddagen ha besökt Frölunda gård, och på eftermiddagen Sparbanken Enköpings kontor i Kungsängen är de på väg till en gemensam aktivitet. De ska fira Melodys födelsedag genom att fika och rida islandshästar på Örnäs gård.

Senare i veckan ska de fyra träffa och göra intervjuer med några personer som har ett yrke som de själva skulle vilja jobba med.

Thilda har totalt fokus och ska träffa två make-up-artister. Amanda ska träffa en socialsekreterare och en social entreprenör som jobbar med ungdomar. Melody ska både hinna träffa två sjuksköterskor och en läkare.

Aladdin drömmer om att starta ett klädföretag. Han ska träffa entreprenörer som jobbar med så skilda saker som fastigheter, skolverksamhet och en veterinärklinik.

Alla intervjuer är inbokade, ungdomarna håller på att förbereda frågorna.

Inför mötena går gruppen igenom presentations- och intervjuteknik. Under besöket på Sparbanken passar de på att be om tips om vad de ska tänka på när de träffar sina intervjupersoner.

Henrik Roempke listar, tillsammans med Atusa Rezai, fyra saker som är bra att tänka på i intervjusituationer.

  • Läs på om personen och företaget.
  • Förbered frågor.
  • Försök att ta det lugnt, skoja lite, börja med lite lättsamt prat.
  • Tänk på ditt kroppspråk, sträck på dig och gör ett rejält handslag.

Vad har varit bäst med Demokratiskolan?

-Att komma till SVT och träffa deras make-upartister var mest intressant. Det var kul överlag på SVT, säger Thilda.

-Rädda Barnen, föreslår Amanda. Vi var hos dem i Sundbyberg och vi fick besök från dem. Vi fick lära oss om barnkonventionen och om hur skillnaderna på var man växer upp påverkar ens förutsättningar.

-Det bästa är att jobba med Atusa. Det är sällan vuxna är så engagerade. Hon vet vad hon pratar om och ger oss nya perspektiv, säger Melody.

Aladdin nämner ett besök hos olika föreningar och eldsjälar i Järva som var proffsigt och bra.

-Plus Atusa, lägger alla till. Atusa var det bästa.

Stärkt självkänsla

När de tre veckorna har gått ska eleverna inte bara veta mer om demokrati och hållbarhet utan också ha ett större nätverk och en starkare självkänsla.

-Det finns ett starkt intresse och behov hos ungdomar att lära sig mer om de här sakerna. Det finns många kunskapstörstiga unga och det skulle vara roligt att göra samma sak med en större grupp, säger Atusa Rezai.

Ungdomarna, eller demokratiutvecklarna som Atusa Rezai kallar dem, är med och utvecklar konceptet under tiden skolan pågår. Gruppen utvärderar varje moment.

– Jag skulle gärna utveckla och paketera det här till kommunens demokratiskola. Att det här kan fortsätta och gymnasiet och andra aktörer kan göra något tillsammans, säger Atusa Rezai.

Här har Demokratiskolan gjort besök

Offentlig sektor: Barnombudsmannen, riksdagen, polisen i Järfälla, Upplands-Bro kommun

Utbildning: Mångkulturellt centrum, Södertörns högskola

Medier: SVT, Sveriges Radio, Mitt i Upplands-Bro

Organisationer (civilsamhället): Rädda Barnen, Civil Rights Defenders, Naturskyddsföreningen, Folkets Husby, Folkets Hus i Rinkeby

Näringslivet: Frölunda gård (Årets hållbara företag i Upplands-Bro), Sparbanken Enköpings kontor i Kungsängen

Relaterade nyheter

Upp