15AUG2018

Blomstrande graffiti växer fram i gångtunnlar i Bro

Ett mystiskt slott, gröna vågor och stora, magiska blommor täcker väggar och tak i gångtunneln mellan Bro centrum och Råbystigen. Upprustningen av gångtunnlarna i centrala Bro är ett led i ett trygghetsarbete som har pågått under en längre tid

Gångtunneln mellan Bro centrum och Råbystigen. Foto: Susanne Lindqvist

I ungefär ett år har Tekniska avdelningen arbetat med trygghetsskapande åtgärder i centrala Bro. Det handlar om att åtgärda trasig belysning, klotter, trasiga trappor och förbättra sikten. Målet är att skapa en trevligare och tryggare närmiljö för de som bor eller vistas i kommunen.

Som ett led i trygghetsarbetet målas tre gångtunnlar i sprakande färger och förses med ny belysning.

- Vi vill att medborgarna ska känna sig delaktiga i att skapa ett tryggare område och denna gången ville vi att ungdomarna skulle få bidra med tankar och idéer. De gångtunnlar som är utvalda är valda utifrån bland annat trygghetsvandringar i området samt dialog med polisen, handlarna i Bro centrum, boende samt eleverna från Broskolan. Utifrån ungdomarnas idéer har vi tittat närmare på hur man skulle kunna göra en positiv förändring, säger Therese Eriksson, som är enhetschef på Gata/Park/Trafik på Upplands-Bro kommuns Samhällsbyggnadskontor.

 

Foto: Susanne Lindqvist

Gångtunneln mellan Bro centrum och Råbystigen är först ut i projektet. Även gångtunneln mellan Bro centrum och Lantmätarvägen i Gamla Bro, under Enköpingsvägen, är på gång.

En del arbete med måleri och belysning återstår. Bland annat kommer det att installeras effektbelysning som lyser upp motiven på ett genomtänkt sätt.

Under hösten ska de två första tunnlarna färdigställas, samtidigt som en tredje kommer att rustas - tunneln under Enköpingsvägen från Finnsta Östra till Snickarvägen i Gamla Bro.

- Vår förhoppning är att vi kan fortsätta att rusta upp flera gångtunnlar i framtiden då responsen på detta har varit mycket positiv, säger Therese Eriksson.

Hon berättar att man har samarbetat med grupp elever från Broskolan, som fick vara med och bestämma vilka tunnlar som skulle göras. De fick även ta fram förslag på motiv. Därefter är det konstnärer från Graffitiförmedlingen som har gjort själva målningen.

- Arbetet tillsammans med ungdomarna har varit inspirerande och lärorikt. Jag hoppas att vi kan fortsätta att involvera medborgare på det här sättet i framtiden. Förhoppningsvis så minskar skadegörelsen när gångtunnlarna blir både fina och häftiga samt tryggare.

Relaterade nyheter

  • 1 NOV 2019
    Lördagen den 9 november kan du kostnadsfritt lämna ditt farliga avfall och din småelektronik till en särskild insamlingsbil i såväl Kungsängen som Bro och Tibble.
  • 30 OKT 2019
    Området vid Brunnarondellen, där Coop tidigare låg, toppar listan när kommunens planarbeten prioriteras för de kommande fyra månaderna. – Övriga ettor indikerar ett lugnare tempo i utbyggnadstakten i Bro med tanke på det som redan...
  • 17 OKT 2019
    Ekologisk mat på hälften av alla tallrikar som tillagas i kommunens kök. En intern miljöutbildning för alla kommunens anställda och deltagande i programmet Grön flagg på kommunens förskolor. Det är tre exempel på initiativ som gjort...