14AUG2018

Mätarvägen öppnad för trafik till Brunna verksamhetsområde

Mätarvägen har från och med fredagen den 10 augusti öppnats för trafik från och till Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde. Det gör att området blir mer tillgängligt för transporter men även för annan trafik.

Mätarvägen har öppnats för trafik till Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde.

Under sommaren 2018 har arbetet med att utveckla Norrboda-Brunna verksamhetsområde och handelsplats fortsatt. Samtidigt pågår ett arbete med att förbättra trafikmiljön i området – dels säkerhetsmässigt och dels trafikmiljömässigt.

Nu har Mätarvägen öppnats för trafik mellan Granhammarsvägen och Brunna verksamhetsområde. Dent innebär att det nu finns en ny anslutningväg som alternativ till Effektvägen.

Den tilltänkta anslutningen för gång-/cykelbana samt för buss och tung trafik från Mätarvägen under E18 via tunnlarna till Pettersbergsvägen har dock stött på oförutsedda hinder.

Grundvattnet trycker upp i tunnelområdet och därmed går det inte att schakta för den takhöjd som behövs för att leda tung trafik under E18.

Kommunens samhällsbyggnadskontor undersöker vilken lösning som är lämpligast med tanke på säkerhet, tillgänglighet med mera. Man börjar närma sig ett förslag som stämmer med kommuninvånarnas krav på tillgänglighet.

Busshållplatsen för busstrafik mot Kungsängens centrum (Musikvägen) kommer att flyttas cirka 70 meter till andra sidan Mätarvägen, mot Brunnahållet. Anledningen är att det ska gå att bygga ut kollektivtrafiken upp mot Mätarvägen och vidare in i verksamhetsområdet.

Läs mer om utvecklingen av Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde.

Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde

Relaterade nyheter

  • 1 NOV 2019
    Lördagen den 9 november kan du kostnadsfritt lämna ditt farliga avfall och din småelektronik till en särskild insamlingsbil i såväl Kungsängen som Bro och Tibble.
  • 30 OKT 2019
    Området vid Brunnarondellen, där Coop tidigare låg, toppar listan när kommunens planarbeten prioriteras för de kommande fyra månaderna. – Övriga ettor indikerar ett lugnare tempo i utbyggnadstakten i Bro med tanke på det som redan...
  • 17 OKT 2019
    Ekologisk mat på hälften av alla tallrikar som tillagas i kommunens kök. En intern miljöutbildning för alla kommunens anställda och deltagande i programmet Grön flagg på kommunens förskolor. Det är tre exempel på initiativ som gjort...