9AUG2018

Sommarjobb till alla ungdomar – en medveten satsning

Upplands-Bro kommun är en av några kommuner i Stockholms län som erbjuder sommarjobb till alla ungdomar som ansöker. I sommar har omkring 500 unga, fördelat på tre perioder, fått sina första arbetslivserfarenheter via kommunens sommarjobb.

Sommarjobbarna Ezatollah Qasimi och Oscar Brindevi får besök av kommunstyrelsens ordförande Camilla Janson (S) och Sara Ridderstedt (MP), ordförande i arbetsmarknadsutskottet.

Satsningen på sommarjobb åt alla är en medveten satsning från kommunens sida.

– Sommarjobb är ett första viktigt steg in i arbetslivet för många och det känns fantastiskt att vi kan erbjuda jobb till alla ungdomar i kommunen, säger Camilla Janson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Under sommaren har Camilla tillsammans med Sara Ridderstedt, ordförande i arbetsmarknadsutskottet (MP) besökt ett antal arbetsplatser där kommunens ungdomar jobbar.

– Det är väldigt roligt att träffa ungdomarna och se hur de jobbar och tar sina första steg i arbetslivet. Satsningen på sommarjobb är en viktig satsning, säger Sara.

Personlig utveckling

Fanny Petersson, 25 år, studerar masterprogrammet i Barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet, och jobbar i sommar som handledare åt några av ungdomarna som sommarjobbar. Fannys arbetsuppgifter handlar främst om att handleda ungdomarna och se till att de förstår vad de ska göra för respektive arbetsuppgift. Vilken typ, och hur mycket stöd som behövs, varierar beroende på individen.

– Vissa behöver mer stöd och andra mindre, förklarar Fanny.

Sommarjobben är uppdelade i tre perioder där varje period sträcker sig tre veckor.

– I slutet av perioden märker man att många börjar ta lite mer plats, självförtroendet växer, de utvecklas och blir mer självgående. Man ser en positiv förändring hos ungdomarna vilket är väldigt kul, säger Fanny.

Medborgardialog och foodtruck

Typen av jobb varierar. Parkskötsel, arbete med medborgardialoger, jobba i foodtruck och bygga teaterscen är några exempel.

En av enkätundersökningarna handlar om FN:s 17 globala mål - som är en del av agenda 2030. Enkätdeltagarna får svara på frågor om vilka av målen som är viktigast för världen, kommunen och för sig själva. Underlaget kommer att användas i kommunens framtida hållbarhetsarbete.

– Det är kul att det finns sommarjobb med hållbarhetsfokus. Det är viktigt att binda ihop det lokala och globala perspektivet när det gäller hållbarhet, säger Sara.

Kommunens arbetsmarknadsenhet håller i projektet med sommarjobbarna. Jobben kommer från kommunens egen verksamhet och varje enhet hos kommunen får inför sommaren inventera behovet av sommarjobbare och meddelar sedan hur många sommarjobbare som behövs och till vilka arbetsuppgifter.

Fanny är positiv till upplägget.

– Det är inte jättelätt att hitta sitt första jobb. Arbetsgivare vill ofta ha erfarenhet men ungdomarna måste också komma ut och få den där första erfarenheten. Därför är det här upplägget väldigt bra. Sen tycker jag att det är kul att se den personliga utvecklingen hos ungdomarna, avslutar Fanny.

Relaterade nyheter