31JUL2018

Dags att nominera årets Upplands-Broare

Varje år utser Upplands-Bro kommun årets Upplands-Broare. Priset infördes 2005 och delades för första gången ut 2006. Senast den 31 augusti behöver vi din nominering.

Veterinärerna Hubert Nowakowski och Agnes Lenart vann utmärkelsen förra året.


Förebild inom kommunen

Priset ska gå till en person eller flera personer som varit en god förebild för andra inom och/eller utanför Upplands-Bro kommun. Personen eller personerna som får priset ska vara boende, arbeta eller på annat sätt vara verksam eller verksamma i kommunen den dag nominering till priset sker.

Nominering

Nominering sker genom att kommuninvånarna i Upplands-Bro kommun får skicka eller lämna in förslag till kommunen på personer de tycker ska få priset. I förslaget ska det finnas den nominerades fullständiga namn och adress och en motivering till varför personen ska tilldelas priset.

Skicka in din nominering till: kommun@upplands-bro.se

Senast 31 augusti behöver vi din nominering.

Beslut

Kommunfullmäktiges presidium, som består av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande, beslutar vem som ska få utmärkelsen Årets Upplands-Broare bland de nominerade.

Utdelning

Den person (eller de personer) som utnämns till Årets Upplands-Broare kontaktas innan den formella utnämningen. Anledningen är att personen ska ha möjlighet att tacka nej till priset.

Prisutdelningen är en årligen återkommande händelse och utmärkelsen delas ut i samband med kommunfullmäktiges första sammanträde på hösten.

Utmärkelsen Årets Upplands-Broare är inte kopplat till en prestation under någon specifik tidsperiod.

Utmärkelse

Utmärkelsen till Årets Upplands-Broare bör vara ett konstföremål med anknytning till kommunen och utformat av en lokal konstnär. Summan för priset bör inte överstiga 5 000 kr.

Sedan 2012 är det allmänheten som nominerar kandidater till priset.

Relaterade nyheter