29JUN2018

Ny del av Stories: "Bortom horisonten i Bro"

För familjen Sylvander i Råby har livet i Bro mestadels varit ljust. Kicki och Isaac har uppfostrat två döttrar i en varm och kärleksfull miljö samtidigt som området har gått igenom olika faser. Så vad nu? Hur ser livet i Bro ut för framtidens barn?

Kompisarna Nora Sylvander, Shukri Wehliye och Alma Brockman.   Foto: Åsa Sjöström

Kompisarna Nora Sylvander, Shukri Wehliye och Alma Brockman. Foto: Åsa Sjöström

Fredagen den 29 juni publiceras den femte delen av Stories, en serie längre berättelser om Upplands-Bro.

Häng med till Isaac och Kicki i Råby som varje fredagkväll i nära tio år hade en fritidsgård hemma för sina döttrar och deras kompisar. Skulle du orka?

Lyssna på kommunstrategens planer för framtiden i Bro. Tror du att BID, Business improvement district, som har använts på en rad platser i USA, kan fungera i Bro också?

Kvällsvandringar, lokala praktikanter vid ombyggnader, tvättstugevärdar och fler mötesplatser är exempel på saker som kan öka delaktigheten och vuxennärvaron i bostadsområdena. Det tror Upplands-Brohus nya vd, med erfarenhet från det utsatta området Vivalla i Örebro.

Ett annat steg mot ett livskraftig utveckling i Bro är att skapa aktiviteter för unga där de själva är med och påverkar. Läs mer om tankarna runt detta.

Fotografen Åsa Sjöström, uppvuxen i Bro, tog med sig journalisten Behrang Behdjou för att träffa och prata med ungdomar och vuxna.

Utdrag ur del 5

"Vi hade öppet hus på fredagkvällar /.../ i nästan tio år. I olika rum kunde man spela dataspel, pingis, titta på film eller mysa. Vi var hemma och lärde känna alla, men lät dem vara i fred. Det kunde vara mellan tio och trettio barn här."

Isaac Sylvander

"I Vivalla förbättrade vi tryggheten genom att bland annat bygga om och de företag som var inblandade hade krav på sig att exempelvis ta in lokala praktikanter. Vi ordnade tvättstugevärdar och såg till att hyresgästerna blev mer engagerade i sitt boende. Om man är med och bygger om och planterar blir man mer mån om att säga till när någon gör något dumt."

Ann Hermansson Alm, vd för Upplands-Brohus

"Jag tror att man blir en trygg människa av att växa upp i en miljö där alla accepteras, man är inte så rädd av sig."

Linnéa Sylvander

 

Om Stories

Stories är en serie berättelser från Upplands-Bro kommun där du möter människor som jobbar, lever och engagerar sig i kommunen. Med Stories vill vi uppmuntra till samtal och lyfta fram olika röster och tankar om frågor som rör kommunen.

Under våren har vi publicerat fem berättelser om Bro i Stories. De tidigare delarna publicerades den 29 april, den 11 maj, 25 maj och 15 juni 2018.

Läs femte delen av Stories: Bortom horisonten i Bro.

 

Vill du påverka eller delta i kommunens utvecklingsarbete?

I och med att den femte delen av Stories är publicerad så är berättelsen om Bro slut för den här gången. Men i verkligheten fortgår alla verksamheter och politiska diskussioner och vi kommer att rapportera om dem i andra former.

Om du har frågor, synpunkter eller förslag om Stories så mejla gärna till oss.

Om du har andra synpunkter eller förslag så finns här några vägar att gå.

Medborgardialoger hålls för att inhämta synpunkter i olika frågor. Fram till den 9 september kan du svara på en enkät om utvecklingen av Viby.

Många privatpersoner och föreningar har ställt upp och nattvandrat under våren 2018.

Nattvandra eller bli trygghetsvärd

Frivilliga Resursgruppen, FRG, kan kallas in i en krissituation för hjälpa till med evakueringar, information och andra praktiska uppgifter.

Bli medlem i FRG

Grannstödsbilen kör rundor i kommunen varje dag. Bilen fungerar lite som polisens ögon men utan några som helst polisiära befogenheter.

Bli grannstödsförare

Grannsamverkan sker i samarbete med lokal polis och är en sätt att minska det som kallas vardagsbrottsligheten.

Starta grannsamverkan

Relaterade nyheter