14JUN2018

Transport- och servicegruppen är årets arbetsplats

Varje år utser kommunen årets arbetsplats inom Upplands-Bro kommun. Priset delas ut till en arbetsplats som under det gångna året på olika sätt stått för en arbetsinsats utöver det vanliga. Årets vinnare, Transport- och servicegruppen, presenterades under kommunfullmäktigemötet den 13 juni.

Några av vinnarna som var på plats under prisutdelningen, från vänster: Peter Jansson, Uldis Inkis, Johan Boström, Shilan Omer, Fredrik Bergqvist och Sandra Svensson Drobny.


Mervärde för invånarna

För att bli årets arbetsplats krävs en budget i balans och ett fungerande arbetsmiljöarbete. Andra kriterier är insatser inom verksamhetsutveckling, att våga bryta gamla mönster och att skapa mervärde för invånarna i Upplands-Bro.

  • – Vi är så oerhört glada för det här priset! Det innebär en otrolig ”boost” för vår verksamhet och det är ett väldigt fint erkännande av ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Förhoppningen är att priset även bidrar till att ytterligare synliggöra Transport- och servicegruppens viktiga tjänster gentemot kommunens verksamheter och medborgare, säger Sandra Svensson Drobny, samordnare på transport- och servicegruppen

Studiebesök och inspiration

Priset på 60 000 kronor ska användas till verksamhets- eller kvalitetsutveckling. Och vinnarna har redan en idé om hur de vill använda pengarna.

– Dels vill vi använda pengarna till kompetensutveckling och dels till att hitta ny inspiration på arbetsplatsen. Vi vill också försöka få till studiebesök för att inspireras hur andra liknande verksamheter jobbar, säger Johan Boström, arbetsmarknadschef, Upplands-Bro kommun.

Fler nominerade

Förutom Transport- och servicegruppen var även förebyggande enheten för äldre och Lillsjöskolan nominerade.

Priset delades ut på kommunfullmäktigesammanträdet den 13 juni av kommunstyrelsens ordförande Camilla Janson (S).

 

Vinnarmotivering

Transport- och servicegruppen är ett levande exempel på kommunens organisationsfilosofi HEP (Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet). Här koordineras uppdrag som kommer från många av kommunens verksamheter. Det handlar till exempel om mattransporter, ommöbleringar och att klyva och köra ut ved till olika grillplatser. Gruppen ansvarar också för den fixartjänst som erbjuds kostnadsfritt till alla 70+.

Efter att gruppen tagit över tjänsten att köra deltagare till dagverksamheterna och chaufförerna utbildads för att kunna möta deltagarnas behov, har kvaliteten höjts på flera sätt. Inte minst utifrån resenärernas behov av tidspassning. Kostnaderna för transporterna har dessutom sänkts.

Detta är en arbetsplats som ger alla människor en plats och en tillhörighet. Det är bland annat nyanlända medborgare som gör språkpraktik och medborgare som arbetstränar för att komma ifrån beroendet av försörjningsstöd. Verksamhetens mål är att alla får ett mervärde i sitt liv genom sysselsättning, arbete och självständighet.

Relaterade nyheter