13JUN2018

Maria Ohlin och Lotta Hofverberg vann årets pedagogiska pris

Upplands-Bro kommun delar varje år ut ett pedagogiskt pris till medarbetare eller verksamheter som särskilt utmärkt sig i sitt pedagogiska uppdrag och bidrar till ökad måluppfyllelse. Läsåret 2017/2018 står samarbete och samverkan mellan förskola/skola och hemmen i fokus.

Lotta Hofverberg, en av vinnarna av årets pedagogiska pris, tillsammans med Kaj Bergenhill (M), Lisa Edwards (C) och Rolf Nersing (S).

Lotta Hofverberg, en av vinnarna av årets pedagogiska pris, tillsammans med Kaj Bergenhill (M), Lisa Edwards (C) och Rolf Nersing (S). Foto: Anna Malm Kelfve

Det pedagogiska priset består av en total prissumma av 30 000 kronor. Prispengarna ska användas till utvecklingsarbete inom yrkesområdet, det kan exempelvis handla om kompetensutveckling som ger nya tankar och ny energi tillbaka till barnen och eleverna.

I år delades det pedagogiska priset mellan två pedagoger. Utbildningschef Kaj Söder, Utbildningsnämndens ordförande Rolf Nersing (S), 1:e vice ordförande Lisa Edwards (C) och 2:e vice ordförande Kaj Bergenhill (M) och medarbetare på Utbildningskontoret överraskade först Maria Ohlin som arbetar som klasslärare på Bergaskolan. 

Maria Ohlin tar emot prischecken från Kaj Bergenhill (M), Rolf Nersing (S) och Kaj Söder, utbildningschef.

Maria Ohlin tar emot prischecken från Kaj Bergenhill (M), Rolf Nersing (S) och Kaj Söder, utbildningschef.

Motivering för Maria Ohlin: Maria är en klassrumsvändare som på väldigt kort tid lyckats skapa en trygg och lustfylld klassrumsmiljö som utvecklar och stödjer alla elevers lärande. Genom ett strukturerat och varierat arbetssätt, höga förväntningar på eleverna och ett stärkt förtroendefullt samarbete med hemmen leder Maria klassens elever fram till ökad måluppfyllelse.

En vecka senare var det dags att överraska Lotta Hofverberg, som driver den pedagogiska omsorgen Brunna Skogstroll – Bomullstrollen. Pedagogisk omsorg är det som tidigare kallades dagmamma.

Motivering för Lotta Hofverberg: Lotta ger barnen i gruppen kärlek, kunskap och glädje, varje dag! I sin småskalighet finns en tydlig pedagogisk tanke. I verksamheten skapas trygghet, tillit och förtroende tillsammans med hemmet. Det täta samarbetet med föräldrarna innebär att de alltid vet vad som händer och vad som väntar i framtiden.

Relaterade nyheter

  • 28 JUN 2019
    När sammanställningen över meritvärden 2019 gjorts ses en kraftig ökning i Upplands-Bro kommuns skolor. Meritvärde för 2019 ligger på 245,8 vilket är en ökning från 235,6 år 2018. Två av tre av de kommunala skolorna ökar meritvärdet...
  • 14 JUN 2019
    Förskolan Blomman i Bro har byggts ut för att täcka de volymökningar som finns och kommer att finnas på sikt. Med sång och goda tilltugg invigdes de nya lokalerna. I stället för traditionell bandklippning fick barnen knyta ihop två...
  • 13 JUN 2019
    Varje år delar Upplands-Bro kommun ut ett pedagogiskt pris till en eller flera verksamheter som särskilt utmärkt sig inom ett förutbestämt fokusområde, som i år är det språkutvecklande arbetssättet. Vinnare av 2019 års pedagogiska...