13JUN2018

Maria Ohlin och Lotta Hofverberg vann årets pedagogiska pris

Upplands-Bro kommun delar varje år ut ett pedagogiskt pris till medarbetare eller verksamheter som särskilt utmärkt sig i sitt pedagogiska uppdrag och bidrar till ökad måluppfyllelse. Läsåret 2017/2018 står samarbete och samverkan mellan förskola/skola och hemmen i fokus.

Lotta Hofverberg, en av vinnarna av årets pedagogiska pris, tillsammans med Kaj Bergenhill (M), Lisa Edwards (C) och Rolf Nersing (S).

Lotta Hofverberg, en av vinnarna av årets pedagogiska pris, tillsammans med Kaj Bergenhill (M), Lisa Edwards (C) och Rolf Nersing (S). Foto: Anna Malm Kelfve

Det pedagogiska priset består av en total prissumma av 30 000 kronor. Prispengarna ska användas till utvecklingsarbete inom yrkesområdet, det kan exempelvis handla om kompetensutveckling som ger nya tankar och ny energi tillbaka till barnen och eleverna.

I år delades det pedagogiska priset mellan två pedagoger. Utbildningschef Kaj Söder, Utbildningsnämndens ordförande Rolf Nersing (S), 1:e vice ordförande Lisa Edwards (C) och 2:e vice ordförande Kaj Bergenhill (M) och medarbetare på Utbildningskontoret överraskade först Maria Ohlin som arbetar som klasslärare på Bergaskolan. 

Maria Ohlin tar emot prischecken från Kaj Bergenhill (M), Rolf Nersing (S) och Kaj Söder, utbildningschef.

Maria Ohlin tar emot prischecken från Kaj Bergenhill (M), Rolf Nersing (S) och Kaj Söder, utbildningschef.

Motivering för Maria Ohlin: Maria är en klassrumsvändare som på väldigt kort tid lyckats skapa en trygg och lustfylld klassrumsmiljö som utvecklar och stödjer alla elevers lärande. Genom ett strukturerat och varierat arbetssätt, höga förväntningar på eleverna och ett stärkt förtroendefullt samarbete med hemmen leder Maria klassens elever fram till ökad måluppfyllelse.

En vecka senare var det dags att överraska Lotta Hofverberg, som driver den pedagogiska omsorgen Brunna Skogstroll – Bomullstrollen. Pedagogisk omsorg är det som tidigare kallades dagmamma.

Motivering för Lotta Hofverberg: Lotta ger barnen i gruppen kärlek, kunskap och glädje, varje dag! I sin småskalighet finns en tydlig pedagogisk tanke. I verksamheten skapas trygghet, tillit och förtroende tillsammans med hemmet. Det täta samarbetet med föräldrarna innebär att de alltid vet vad som händer och vad som väntar i framtiden.

Relaterade nyheter

  • 27 MAR 2020
    Fastighetsbolaget Genova Property Group har tecknat en avsiktsförklaring med Engelska skolan om att uppföra en skola i Brunnaområdet i Upplands-Bro. Skolan planeras att bli en F-9-skola med plats för 600 elever.
  • 19 MAR 2020
    – UBG är en traditionell skola i ordets bästa bemärkelse. En varm och rolig skola med tio program att välja mellan, både teoretiska och praktiska. Här finns något för nästan alla, säger Christian Eklöv Hagman, rektor på Upplands-...
  • 18 MAR 2020
    Upplands-Brogymnasiet övergår till att undervisa på distans istället för i skolans lokaler, enligt direktiv från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Detta för att begränsa smittspridningen av coronaviruset. Elever ska ta ansvar och...