13JUN2018

Maria Ohlin och Lotta Hofverberg vann årets pedagogiska pris

Upplands-Bro kommun delar varje år ut ett pedagogiskt pris till medarbetare eller verksamheter som särskilt utmärkt sig i sitt pedagogiska uppdrag och bidrar till ökad måluppfyllelse. Läsåret 2017/2018 står samarbete och samverkan mellan förskola/skola och hemmen i fokus.

Lotta Hofverberg, en av vinnarna av årets pedagogiska pris, tillsammans med Kaj Bergenhill (M), Lisa Edwards (C) och Rolf Nersing (S).

Lotta Hofverberg, en av vinnarna av årets pedagogiska pris, tillsammans med Kaj Bergenhill (M), Lisa Edwards (C) och Rolf Nersing (S). Foto: Anna Malm Kelfve

Det pedagogiska priset består av en total prissumma av 30 000 kronor. Prispengarna ska användas till utvecklingsarbete inom yrkesområdet, det kan exempelvis handla om kompetensutveckling som ger nya tankar och ny energi tillbaka till barnen och eleverna.

I år delades det pedagogiska priset mellan två pedagoger. Utbildningschef Kaj Söder, Utbildningsnämndens ordförande Rolf Nersing (S), 1:e vice ordförande Lisa Edwards (C) och 2:e vice ordförande Kaj Bergenhill (M) och medarbetare på Utbildningskontoret överraskade först Maria Ohlin som arbetar som klasslärare på Bergaskolan. 

Maria Ohlin tar emot prischecken från Kaj Bergenhill (M), Rolf Nersing (S) och Kaj Söder, utbildningschef.

Maria Ohlin tar emot prischecken från Kaj Bergenhill (M), Rolf Nersing (S) och Kaj Söder, utbildningschef.

Motivering för Maria Ohlin: Maria är en klassrumsvändare som på väldigt kort tid lyckats skapa en trygg och lustfylld klassrumsmiljö som utvecklar och stödjer alla elevers lärande. Genom ett strukturerat och varierat arbetssätt, höga förväntningar på eleverna och ett stärkt förtroendefullt samarbete med hemmen leder Maria klassens elever fram till ökad måluppfyllelse.

En vecka senare var det dags att överraska Lotta Hofverberg, som driver den pedagogiska omsorgen Brunna Skogstroll – Bomullstrollen. Pedagogisk omsorg är det som tidigare kallades dagmamma.

Motivering för Lotta Hofverberg: Lotta ger barnen i gruppen kärlek, kunskap och glädje, varje dag! I sin småskalighet finns en tydlig pedagogisk tanke. I verksamheten skapas trygghet, tillit och förtroende tillsammans med hemmet. Det täta samarbetet med föräldrarna innebär att de alltid vet vad som händer och vad som väntar i framtiden.

Relaterade nyheter

  • 25 SEP 2018
    Nyfiken på yrkesutbildningar? I höst besöker ett antal yrkesutbildningar kommunens Vuxenutbildning. Kommunens samarbete med utbildningarna gör att du har goda möjligheter till praktikplats i kommunens närområde och arbete efter avslutade...
  • 19 SEP 2018
    Källkritik, social kompetens, kritiskt tänkande och ökat självförtroende var några av de kompetenser som kommunens lärare lyfte fram som viktiga kunskaper för dagens elever att ha. Närmare 320 lärare från de kommunala skolorna träffades...
  • 27 JUL 2018
    Meddelande från Lillsjöskolans rektor: Den ombyggnation som avbröts i våras har startat upp sedan någon vecka. Arbetet slutförs i samband med grundskolans start, dvs slutet av augusti.