8JUN2018

Skytteltrafik på begränsad del av Enköpingsvägen

Under vecka 24 påbörjar E.ON nästa steg i arbetet med att gräva ned den nya fjärrvärmeledningen i Kungsängen. Arbetet med den nya delsträckan innebär att det kommer att bli skytteltrafik på en begränsad del av Enköpingsvägen under några månader.

Arbetet på delsträckan sätter igång under början av juni.

Den del av Enköpingsvägen som berörs är sträckan mellan centrumrondellen i Kungsängen och infarten till Skolvägen. Sammanlagt handlar det om en sträcka på 200 meter.

Skytteltrafik innebär att det blir ett körfält och att biltrafiken blir enkelriktad och byter riktning om vartannat med hjälp av tillfälliga trafikljus.

Busstrafiken kommer att gå som vanligt under arbetet.

Tidplan

Enligt den preliminära tidplanen kommer skytteltrafiken att pågå mellan 4-6 månader.

E.ON gräver fjärrvärmeledning genom Kungsängen

Relaterade nyheter