30MAJ2018

Praktik och näringslivsklimat i fokus

Näringslivslunchen den 30 maj bjöd på en djupdykning i Svenskt Näringslivs enkätundersökning om näringslivsklimatet i kommunen. Lunchen bjöd också på en dragning om Upplands-Brogymnasiets nya praktikutbildningar – utbildningar som i högsta grad är relevanta för kommunens företagare.

Annika Bröms, regionchef för Svenskt Näringsliv i Stockholms län.

I höst startar Upplands-Brogymnasiet två nya praktikutbildningar. Utbildningarna riktar sig till nyanlända som ännu inte blivit behöriga att söka gymnasieprogram. Utbildningarnas upplägg är en blandning mellan praktik och språkundervisning med syftet att göra ungdomarna anställningsbara i framtiden.

– Tanken med det här är att det ska vara möjligt att rekrytera de här personerna efteråt, säger Anna Eriksson, programrektor på Upplands-Brogymnasiet.

Utbildningarna har två spår – ett spår med inriktning mot handels och ett spår med inriktning mot lager och logistik. I utbildningen ingår förutom vanlig språkundervisning, även yrkessvenska – det vill säga ord och vokabulär som används inom handels- och lagersektorn.

Anna har redan knutit kontakter med företag som kan erbjuda praktik - men söker fortfarande fler samarbetspartners.

– Vi har samarbeten med flera företag redan, men vi söker fler företag som söker arbetskraft, förklarar Anna.

Företagsklimat under lupp

Näringslivslunchen avslutades med en djupdykning i Svenskt Näringslivs senaste enkätundersökning om näringslivsklimatet i kommunen – där Upplands-Bro hamnade på en andraplats i Stockholms län.

Topplacering för Upplands-Bro i Svenskt Näringsliv

2 751 poliser eller 59 604 förlossningar

Annika Bröms, regionchef för Svenskt Näringsliv i Stockholms län, gick igenom delar av enkätundersökningen och passade också på att lyfta företagarnas betydelse för kommunen. Annika tog upp ett antal exempel på hur mycket skattemedel företagarna bidrar med. Sammanlagt bidrar kommunens företag med skattemedel som är likvärdig kostnaden för 2 751 poliser eller 59 604 förlossningar. Företagen lämnar ett tydligt välfärdsavtryck.

– Alla företag räknas. Alla företag är viktiga, säger Annika Bröms.

I enkätundersökningen var det endast två kommuner i Stockholms län som fick betyget 4.0 eller mer – Upplands-Bro kommun (4,0) och Solna (4,2). Upplands-Bro fick högst betyg i kategorierna Kontakt med näringslivschef/näringslivsfunktion, tillsyn/kontroll och tillstånd. Sämst betyg fick kommunen i kategorin upphandling.

Innan Annika avslutade sin presentation skickade hon med en uppmaning till kommunen.

– Det gäller att fortsätta. Att jobba med det här hela tiden. Bara för att man har ett bra resultat ett år betyder det inte att man alltid kommer att ha det. Fortsätt investera och utbilda era medarbetare! Man måste jobba med företagsklimatet hela tiden, uppmanar Annika.

Innan lunchen drog igång välkomnades besökarna av kommunstyrelsens ordförande, Camilla Janson (S).

Relaterade nyheter

Upp