21MAJ2018

Börje Sandén bjuder in till unikt historiespel

Börje Sandéns hembygdsforskning löper som en röd tråd genom föreställningen Historisk mosaik som ges den 23 maj i Kulturhuset. Genom de bitar som historien lämnat kvar i form av poesi, konst och sång skildras Upplands-Bros spännande historia.

Börje Sandén framför välfyllda bokhyllor. Foto: Kristina Andersson

Onsdagen den 23 maj ges en unik föreställning på Stora scenen i Kulturhuset i Kungsängen – Historisk mosaik.

– Vi vill påminna om de tvära kast som skett genom historien och hur olika saker kan te sig från en tid till en annan, säger Upplands-Broprofilen Börje Sandén, som är skaparen av denna storslagna föreställning.

I lägenheten på Blomstervägen i Bro bjuder Börje och Gudrun Sandén på kaffe i blåvita koppar i vacker, tunn porslin. Över köksbordet rullas 66 års historia upp i form av små anekdoter.

Samtidigt, i Börje Sandéns tankar, utspelas en vida längre historia – den om Upplands-Bro från vikingatidens Sigurd Fafnesbane via ärkebiskop Gustav Trolle på 1500-talet till en ung Jussi Björling med kopplingar till den exklusiva Sunnerdahlska skolan på 1940-talet.

Alla personer och platser som flätats samman blir till historien om Upplands-Bro.

Någon gång förra året väcktes idén om den här föreställningen. Börje pratade med Gudrun, sedan med Thomas Fridén, som förutom är att han är en utmärkt sångare även har varit med om att skriva några kapitel Upplands-Bros historia som före detta kommunpolitiker och kommunstyrelsens ordförande.

– Thomas Fridén är ett namn som drar och han är också en väldigt duktig sångare, säger Börje Sandén.

Några av sångerna som Thomas Fridén kommer att framföra är paradnummer som Jussi Björling kan ha sjungit när han som tonåring besökte den exklusiva Sunnerdahlska skolan vid Låssa kyrka. Hur Jussi Björling hänger ihop med Upplands-Bro kommun förklaras under föreställningen.

Förutom Thomas Fridén så medverkar Kristina Bennet Westre genom att sjunga medeltida melodier med anknytning till bygden, Engelbrektsvisan och Örjanslåten. Johan Westre spelar piano och har transponerat en tonsättning för symfoniorkester som han framför på egen hand. Bägge är uppväxta i kommunen liksom Sophie Hedin, som bland annat deklamerar en dikt om Sten Stures död på Mälarens is till musik.

Även Börje är en skicklig musiker. Parallellt med arbetet som lärare hade han en kantorstjänst i Låssa kyrka. Han har varit musiklärare, körledare och sjungit i hembygdskörerna.

Börje Sandén ordnade många konserter inom ramen för Upplands-Bro Musiksällskap, där han var verksam i ett tjugotal år.

”Vi fann att publiken strömmade till när vi kopplade ihop musikframföranden under teman som Lär känna din bygd och Musik i det gröna. Vi ordnade konserter i våra herrgårdar, slott och kyrkor. Vi tog med musiker och sångare till de stora fornminnesplatserna”, berättar Börje Sandén på sajten ukforsk.se.

- Musiken har gått som en röd tråd genom allting, säger han.

Det nygifta paret Börje och Gudrun Sandén flyttade till Bro 1952. De kom i en liten bil lastad med en säng, ett piano och några få andra möbler. Det blev mer och mer landsbygd för varje kilometer de färdades. Då bodde det 3906 personer i hela Upplands-Bro. Idag bor här 28000 människor.

Börje hade, delvis tack vare sina kunskaper i engelska, fått en lärartjänst i på Säbyholms folkskola i Låssa. Gudrun Sanden var också lärare och arbetade på olika skolor i kommunen.

– På det här sättet har Gudrun och jag fått följa kommunen ända sedan 1952, säger Börje Sandén.

På 1950-talet var hembygdskunskap ett viktigt skolämne. Börje, som var intresserad av historia, började med stort intresse läsa in sig på sin nya hembygds historia.

Både Börje och Gudrun blev djupt engagerade i hembygdsforskningen i Upplands-Bro. De var aktiva i de tre hembygdsföreningarna och Börje började hålla föreläsningar för andra än sina skolelever.

Hemma i Börjes och Gudruns kök i radhuset på Målarvägen i Bro startades Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut (UKF) 1987. Föreningen ville vara ett samlande forum för kommunens övriga tre hembygdsföreningar och man har bland annat skapat databaser över stora delar av den lokala forskningen.

Börje Sandén forskning har lett fram till att man har kunnat placera Fornsigtuna vid Signhildsberg i Upplands-Bro kommun. Tidigare trodde forskningen att Fornsigtuna hade legat på samma plats som dagens Sigtuna. Två andra milstolpar är utgrävningarna av processionsvägen vid Rösaring och fornborgen Draget.

Så här skriver Börje själv på Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstituts webbplats om sina och Gudruns resor runt om i landet efter den sistnämnda utgrävningen:

”Den mansdjupa ridväg, hålväg, som finns vid Dragets fornborg ledde Gudrun och mig till semesterresor till platser i runt om i landet för att studera hålvägars lägen och uppbyggnad. Vi hade svårt att tro våra ögon när vi 1988 hittade ett av landets allra största ridvägssystem i vår bygd.”

Både Gudrun och Börje engagerade sig kommunpolitiken. Gudrun, ungefär 25 år gammal, blev rekordung ledamot i kommunfullmäktige och Börje satt under många år i olika nämnder och styrelser. 1968 blev han ordförande i den nybildade kulturnämnden och ungefär samtidigt utsågs han Riksantikvarieämbetets lokalombud.

Bland många andra saker ligger Börje och Gudrun Sandén också bakom kommunens första turistkarta. De skaffade samtliga ekonomiska kartor över kommunen och fotograferade av alla lantmäterikartor. Sedan gav de sig ut och letade upp platserna och 1982 var kommunkartan klar, den första i sitt slag, med mängder av kulturhistoriska sevärdheter: torpgrunder, ödebyar, tegelbruk, ångbåtsbryggor och geologiskt intressanta formationer.

Samma år fick Börje Sandén i uppdrag av kommunen att skriva en hembygdsbok och på hösten 1984 kom Det hände i Upplands-Bro ut i 4000 exemplar. Boken är sedan länge slutsåld.

Nu är paret Sandén 88 och 90 år fyllda och har en stort arbete inom hembygdsforskningen att se tillbaka på. Men de har inte dragit sig tillbaka. Börje Sandéns föreläser som vanligt, ungefär två om året, och nu blir det alltså en riktigt stor föreställning.

– Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut fyller ju 30 år i form av ett forskningsinstitut. Då vill vi göra något extra. När vi fyllde 20 år hade vi tre föreställningar på Historiska museet i Stockholm, säger Börje Sandén.

 

Biljetter

Historisk mosaik ges den 23 maj kl 19:00 på Stora scenen/Kulturhuset i Kungsängen. Fri entré. Gratis biljetter kan bokas på på kulturbiljetter.se.

Det går också att hämta biljetter på Café Chris i Kulturhuset om det finns platser kvar.

Historisk mosaik är ett samarbete mellan Upplands-Bro kulturhistoriska forskningsinstitut, UKF, och Upplands-Bro bibliotek.

Börje Sandén

Född: Den 17 februari 1928.

Gör: Hembygdsforskare, historiker och ansvarig för Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut, UBK.

Priser: Yngve Larssons pris för stads- och kommunhistoriska insatser, Plaketten för värdefull och föredömlig gärning från Sveriges hembygdsförbund, Nordiska museets medalj för hembygdsvårdande gärning. Börje Sandén har flera gånger tagit emot Upplands-Bro kommuns kulturstipendium.

Övrigt: 2018 instiftar kommunen ett stipendium, Sandénstipendiet, som ska delas ut till någon som för makarna Sandéns kulturhistoriska arv vidare.

Läs mer om Börje och Gudrun Sandén och deras forskning

Relaterade nyheter

  • 29 MAR 2020
    Upplands-Bro kommun ordnar även denna sommar öppen fritidsverksamhet i form av dagkollo på Hällkana. För en låg avgift erbjuds ditt barn en eller flera veckor med massor av aktiviteter och äventyr i en härlig miljö.
  • 23 MAR 2020
    Upplands-Bro kommun har beslutat att ställa in, eller skjuta upp, alla kultur- och fritidsevenemang där kommunen är huvudarrangör. Evenemangen ställs in på grund av coronaviruset.
  • 23 MAR 2020
    Upplands-Bro kommun har beslutat att ställa in, eller skjuta upp, alla kultur- och fritidsevenemang där kommunen är huvudarrangör. Evenemangen ställs in på grund av coronaviruset.