16MAJ2018

Boka tvättning av ditt sopkärl

Under vecka 24 erbjuder kommunen tvättning av ditt sopkärl. Tvättningen kostar 150 kronor och genomförs av en bil som kommer hem till dig och tvättar ditt kärl.

Boka tvättning senast 5 juni.

Varför boka tvättning?

Alla sopkärl behöver rengöras, gärna regelbundet. Man får inte rengöra och släppa ut vattnet från sopkärlstvättning i dagvattenledning och därför bör det göras med hjälp av speciella sopkärlstvättar som samlar upp vattnet efter rengöring.

Vi rekommenderar tvätt av gröna kärl (restavfall) minst en gång per år och bruna kärl (matavfall) minst två gånger per år.

Beställ senast 5 juni

Föreningar, verksamheter och privatpersoner kan beställa tvättning av sina sopkärl hos Kontaktcenter VA & avfall via va.avfall@upplands-bro.se eller via telefon 08-581 690 00.

Beställningar måste göras senast tisdagen den 5 juni.

Kostnad

Tvätt av ett sopkärl oavsett storlek kommer att kosta 150 kr (inkl. moms) och utfört arbete faktureras efteråt i kommande fakturor.

Relaterade nyheter

  • 10 SEP 2018
    En ny detaljplan och utbyggnad av vatten och avlopp är på gång för Ådö skog. Båda projekten är beroende av Lantmäteriets fastighetsbestämning för att säkerställa fastighetsgränserna.
  • 31 AUG 2018
    Nu är den nya biogasanläggningen vid Högbytorp invigd och i drift. Totalt kan 80 000 ton matavfall per år tas emot och omvandlas till biogas.
  • 21 AUG 2018
    Din överblivna fallfrukt kan bli biogas om du lämnar in frukten i någon av kommunens kretsloppscentraler. Det finns särskilda containrar avsedda för fallfrukt uppställda i centralerna i Brunna och Skällsta.