4MAJ2018

Full fart när veteranbilar invigde Kockbacka

Nu är Kockbacka - den nya trafikplatsen på E18 mellan Kungsängen och Bro - öppen för trafik. Invigningen genomfördes med bandklippning och ett ekipage mullrande veteranbilar, som tog med ett antal utvalda passagerare på en första tur i den nya trafikplatsen.

Kommunstyrelsens ordförande, Camilla Janson (S), var en av dem som fick äran att inviga trafikplatsen med en tur i en veteranbil.

– Kockbacka är viktig på många sätt för kommunen. Inte minst för att den kommer att avlasta gamla Enköpingsvägen. Den är också viktig för Attunda brandförsvar eftersom den kommer att minska insatstiderna i Norrboda och Brunna. Vi ser också att intresset har ökat för företagsetableringar i kommunen därför att man ser fördelar med att ha den här vägen att åka på, säger Camilla Janson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Från vänster: Jimmy Andersson, Hans Perbjörn, Camilla Janson och Mikael Freiman.

Förutom kommunstyrelsens ordförande, fanns Mikael Freiman, projektledare vid Trafikverket på plats, som berättade att den kalla vintern försenat den efterlängtade trafikplatsen en aning.

Även Hans Perbjörn, arbetschef och Jimmy Andersson, platschef, båda från Veidekke, deltog vid bandklippningen.

Av av de vackra veteranbilarna som deltog vid invigningen.

Syftet med trafikplatsen

Trafikplatsen kommer förbättra trafiksituationen genom att avlasta Enköpingsvägen och bidra till den regionala utvecklingen i området. Syftet är att öka trafiksäkerhet och framkomlighet för alla trafikanter samt att göra det växande Kockbackaområdet mer tillgängligt.

Även brandkåren deltog i ekipaget.

Ny bro vid Bro

I korthet har arbetet med att bygga en ny trafikplats på E18 inneburit att Kockbackavägen förlängts upp till E18 och vidare över vägen via en ny bro. Norr och söder om E18 har nya på- och avfartsramper som ansluter till bron som byggts.

Omkring femtio personer deltog vid invigningen som ägde rum den 3 maj.

Det är detaljerna som gör helheten på veteranbilar.

En av veteranbilarnas baklyktor.

Turkos är en populär färg på veteranbilar.

Relaterade nyheter

  • 16 MAR 2020
    Den 16 mars påbörjar kommunen arbetet med att sopa upp sand från gator och torg.
  • 16 DEC 2019
    Mellan den 13 och den 17 januari kan du lämna din julgran på särskilda upphämtningsplatser i kommunen. Du kan också lämna granen på någon av kommunens kretsloppscentraler.
  • 10 NOV 2019
    Mellan den 15 oktober och den 30 april, står kommunen beredd att snöröja och halkbekämpa. För att underlätta framkomligheten prioriteras vissa vägar, gator och platser.