3APR2018

Kungsängens torg ska bli grönare och ljusare

Det är invånarna själva som har bestämt hur Kungsängens nya torg ska se ut. Nu sätter bygget med det nya torget igång och enligt den preliminära tidsplanen ska det nya torget vara färdigt våren 2019.

Skiss över Kungsängens nya torg (Illustration: Upplands-Bro kommun)


Grönska, belysning och sittplatser

Bättre belysning, mer grönska och fler sittplatser var några av förslagen som kom fram när Upplands-Broborna tyckte till om Kungsängens torg, hösten 2016.

Tråkigt, kallt och intetsägande var några av åsikterna när det nuvarande torget diskuterades. Alla bidrag från medborgardialogen sammanställdes och analyserades och resulterade i en vision, gestaltning och sammanställning.

Gestaltningen och sammanställningen hittar du på kommunens webbplats.

Visionen: en mötesplats

Visionen för Kungsängens torg är att skapa en identitetsstark mötesplats för Kungsängenbor men också för besökare. Torget ska bli en plats att vilja vistas på året runt. Det ska finnas något för alla, stora som små.

Det ska finnas utrymme för stora evenemang som Kungsfesten men torget ska också vara en plats att vilja vara på till vardags, både korta och längre stunder - en plats att stanna till på.

Byggarbetsplats

Under arbetet med det nya torget kommer byggentreprenören att stänga av delar av torget under vissa perioder. Butiker, hus och kontor kommer att vara tillgängliga under byggtiden.

Tidplan

Arbete med det nya torget påbörjas i april 2018. Enligt den preliminära tidplanen kommer det nya torget vara färdigt våren 2019.

Det här är drömtorget

Relaterade nyheter

  • 16 JUL 2019
    Information från E:ON: E.ON uppför en anläggning för produktion av el, fjärrvärme och fordonsgas på Högbytorps industriområde i Upplands Bro kommun. Det nya kraftvärmeverket vid Högbytorps industriområde är inne i en driftsättningsfas....
  • 3 JUN 2019
    Runt 200 personer hade samlats i Kungsängen i lördags när Kungsängens nya torg invigdes. I fokus stod kommunens yngre invånare, som efter ett invigningstal av tekniska nämndens ordförande, Marcus Sköld (M), bjöds på festligheter i...
  • 1 APR 2019
    I lördags uppmärksammades Earth Hour runt om i världen och i Bro Centrum inleddes klimatmanifestationen med en sprakande eld- och ljusshow av gycklargruppen Trix.