22MAR2018

Trasig belysning, klotter och förväxta buskage åtgärdade

I september genomförde kommunens tekniska kontor, polisen och kommunens trygghetssamordnare en inventering av utomhusmiljön i Bro. Inventeringen resulterade i en rad förslag på förbättringar. Nu har samtliga förslag åtgärdats av kommunen.

Före- och efterbild på trätrappa som åtgärdats i Bro.


Lista på åtgärdade förslag

Inventeringen utfördes i Bro centrum. Bro valdes på grund av antalet felanmälningar som kommit in till kommunen. En annan anledning är polisanmälningar kopplade till området.

Trasig belysning, klotter, trasiga trappor och förväxta buskage är några exempel på vad kommunen åtgärdat. Målet med förbättringarna är att skapa en trevligare och tryggare närmiljö för dig som bor eller vistas i kommunen.

Rapport: Inventering utomhusmiljön i Bro (PDF)

Inventeringen av närmiljön är en del av kommunen och polisens medborgarlöfte till Upplands-Broborna.

Samverkansöverenskommelse med polisen för 2018

Före- och efterbild av skymmande buskage vid cykelväg i Bro.

Relaterade nyheter