14MAR2018

Hur blir barn producenter och inte konsumenter av digitala verktyg?

Under vårterminen medverkade 23 pedagoger från Upplands-Bros förskolor på en skolutvecklingsresa med pedagoger från hela Sverige där de digitala verktygen var i fokus. Syftet med utvecklingsresan var att ge barnen i förskolan ännu bättre förutsättningar att bli producenter av digitala verktyg genom att vägleda pedagogerna i hur de kan utmana barnen i användandet.

Robot. Ett digitalt verktyg.

Robot. Ett digitalt verktyg.

De medarbetare som deltog i skolutvecklingsresan läste inför resan obligatorisk litteratur om barn i förskolan och digitalisering. Utöver det krävde medverkan på resan också att pedagogerna skulle lämna in ett reflektionsprotokoll efter avslutad konferens. Där beskrev medarbetarna de seminarier de tagit del av och hur seminariet kunde kopplas till den litteratur de läst inför. Tillbaka på förskolan skulle pedagogerna också utbilda sina kollegor samt förbereda och hålla en presentation under en gemensam återkopplingsdag som innefattade de lärdomar och tankar som utbildningen gett.

– Tanken med skolutvecklingsresan är att seminarierna och utbildningen ska ge ett mervärde, inte bara för den pedagoggrupp som fick åka, utan även för de andra pedagogerna. När pedagogerna får ökad kunskap ger det barnen i verksamheterna mycket ny inspiration och ökar deras utveckling. Likaså är vi mycket måna om att alla barn i kommunens förskolor ska ha samma möjligheter till utveckling. Av den anledningen är den kunskapsöverföring som medföljande pedagoger gett till övriga arbetslagen oerhört viktig. Vi vill att alla förskolor ska ha möjlighet att vara delaktiga och också kunna sprida kunskap och ta del av kompetens., säger Anna Robertsson Hallberg, utvecklingsledare på Utbildningskontoret, Upplands-Bro kommun.

Hur arbetar förskolor med digitala verktyg?
En viktig del av den digitala utvecklingen är att våga prova. De digitala verktygen kan inte stå i ett skåp och plockas fram ibland, de ska vara närvarande i vardagen som ett naturligt inslag. Att integrera exempelvis lärplattor som en naturlig del av förskolans verksamhet ökar barns nyfikenhet och kunnande.

Barnen kan bland annat skapa egna filmer. På Kungsängen norra förskolor jobbar barnen mycket med animerade filmer och använder så kallade green screens, dvs en skärm där man i efterhand lägger på en bakgrund, ungefär som väderkartor på TV.

Under skolutvecklingsresan höll ett arbetslag från Kungsängen norra förskolor bestående av Ines Rivera, Linda Björklund, Dario Duré och Jorge Gomez ett seminarium om deras arbete med barnens digitala lärande. Seminariet samlade många besökare, närmare 60 personer, från andra kommuner och uppfattades som uppskattat. Seminariet inleddes med en presentation av hur Kungsängen norra förskolor arbetar med digitala verktyg, därefter hölls en workshop där deltagarna fick prova på verktygen och hämta inspiration till sina egna verksamheter.

Linda Björklund från Kungsängen norra förskolor berättar om arbetssätt för att få barn att bli producenter istället för konsumenter av digitala verktyg.

Linda Björklund från Kungsängen norra förskolor berättar om arbetssätt för att få barn att bli producenter istället för konsumenter av digitala verktyg.

Relaterade nyheter

  • 27 MAR 2020
    Fastighetsbolaget Genova Property Group har tecknat en avsiktsförklaring med Engelska skolan om att uppföra en skola i Brunnaområdet i Upplands-Bro. Skolan planeras att bli en F-9-skola med plats för 600 elever.
  • 19 MAR 2020
    – UBG är en traditionell skola i ordets bästa bemärkelse. En varm och rolig skola med tio program att välja mellan, både teoretiska och praktiska. Här finns något för nästan alla, säger Christian Eklöv Hagman, rektor på Upplands-...
  • 18 MAR 2020
    Upplands-Brogymnasiet övergår till att undervisa på distans istället för i skolans lokaler, enligt direktiv från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Detta för att begränsa smittspridningen av coronaviruset. Elever ska ta ansvar och...
Upp