2MAR2018

Upplands-Bro representerat på Riksdagsseminarium

Mirjam Brocknäs, enhetschef inom socialkontoret, Upplands-Bro kommun, och utbildad gerontolog, var en av de inbjudna talarna när ett seminarium om demenssjukdom hölls i Riksdagen den 1 mars.

Drottning Silvia och Mirjam Brocknäs samtalar.

Drottning Silvia och Mirjam Brocknäs samtalar. Foto: Anna Malm Kelfve

I Upplands-Bro kommun har frågor om demenssjukdom länge stått i fokus. Kommunen har bland annat arrangerat seminarium kring demensfrågor under Almedalsveckan och när de nya nationella riktlinjerna för demensvård skulle överlämnas från utredare till ansvarig minister, skedde detta på Kvistaberg i Bro. På Kvistaberg finns också en dagverksamhet avsedd för personer med demenssjukdom.

Mirjam Brocknäs är en av eldsjälarna bakom satsningarna inom demensområdet. Arbetet har lett till att Mirjam är efterfrågad som talare till olika konferenser och seminarier om demens. Den 1 mars hölls ett seminarium i Riksdagen där forskare, representanter för sjukvården och Svenskt demenscentrum delade med sig av sina respektive kunskapsområden. Mirjam Brocknäs var inbjuden för att dela med sig av sina erfarenheter kring hur viktig en fungerande dagverksamhet är för personer med demenssjukdom.

- Det är naturligtvis väldigt roligt och hedrande att få delta i ett seminarium som detta. Men inte minst är jag väldigt glad över att vi i Upplands-Bro kommun kan erbjuda våra demenssjuka en bra verksamhet som gör att de får möjlighet att ha ett aktivt liv så länge som möjligt, säger Mirjam Brocknäs.

En av åhörarna under seminariet var drottning Silvia som är mycket intresserad av frågor om demenssjukdom. Hon är bland annat engagerad i stiftelsen Silviahemmet som exempelvis arrangerar specialistutbildningar för undersköterskor inom demensvård.

Mirjam Brocknäs föreläser om vikten av dagverksamhet för demenssjuka.

Mirjam Brocknäs föreläser om vikten av dagverksamhet för demenssjuka.

Relaterade nyheter