26FEB2018

Pressmeddelande: Praktik och studiebesök – unika sociala krav i ny upphandling

Nu ska det bli lättare för personer långt ifrån arbetsmarknaden att få arbetslivserfarenhet. I kommunens senaste upphandling av driftunderhåll inom gata och park ställdes det ovanliga kravet att entreprenören ska kunna ta emot studiebesök och erbjuda praktik.

Exempel på arbetsuppgifter är vinterväghållning, gräsklippning, sandning och bevattning.

– Den här upphandlingen är den första i sitt slag i kommunen och vi i den styrande koalitionen som består av S, MP, KD och C, är väldigt nöjda med den här lösningen. Vi har som politisk ambition att fler personer som står långt ifrån arbetsmarknaden idag ska kunna få arbetslivserfarenhet och i förlängningen även anställning, säger Catharina Andersson (S), ordförande i tekniska nämnden i Upplands-Bro kommun.

Det är ovanligt att en kommun ställer sociala krav i upphandlingar med externa entreprenörer. Förutom arbetslivserfarenhet kommer den nya modellen göra det möjligt för personer som idag har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden att få en inblick i hur arbetslivet fungerar och en möjlighet att förändra sin vardag.

Arbetsuppgifterna handlar främst om driftsunderhåll av gator, parker och grönytor. Exempel på arbetsuppgifter är vinterväghållning, gräsklippning, sandning och bevattning.

Den nya upphandlingen träder i kraft den 1 juni.

Relaterade nyheter

  • 16 MAR 2020
    Den 16 mars påbörjar kommunen arbetet med att sopa upp sand från gator och torg.
  • 16 DEC 2019
    Mellan den 13 och den 17 januari kan du lämna din julgran på särskilda upphämtningsplatser i kommunen. Du kan också lämna granen på någon av kommunens kretsloppscentraler.
  • 10 NOV 2019
    Mellan den 15 oktober och den 30 april, står kommunen beredd att snöröja och halkbekämpa. För att underlätta framkomligheten prioriteras vissa vägar, gator och platser.