13FEB2018

Premiär för Unga Klaras pjäs på Upplands-Brogymnasiet

Från ett klassrum hörs ett ilsket vrål om att någon ska betala för att få låna en fotboll. Det är urpremiär för Unga Klaras nya pjäs på Upplands-Bro gymnasium.

Skådespelarna Victor Ström och Lisette T Pagler samtalar med eleverna. Foto: Kristina Andersson

Unga Klaras föreställning Torget hade premiär på Upplands-Brogymnasiet fredagen den 9 februari. Pjäsens tema är makt och demokrati. Torget representerar den plats där medborgare samlas för att fatta gemensamma beslut och målgruppen är förstagångsväljare.

Klassrummet är till brädden fyllt med elever som går tredje året på gymnasiet samt vuxna från Unga Klara och skolan.

Skådespelarna Lisette T Pagler, Victor Ström och Francoise Fournier rör sig över hela klassrummet. Än har den ena rollkaraktären övertaget för att i nästa stund bli åthutad och satt på plats av någon annan med mer pengar eller inflytande.

Pjäsen är skriven av poeten och dramatikern Athena Farrokhzad, som också är med under premiären.

Gymnasieklass fick vara bollplank

Unga Klara arbetar med referensgrupper för att få kontakt och stämma av med målgruppen. Medan repetitionerna pågick för fullt i januari var det en annan klass på gymnasiet som fick besök av teatergruppen. Klassen har varit ensemblens bollplank i arbetet med pjäsen.

– Vi vill väcka nya tankar om demokrati hos eleverna som ska rösta för första gången i höst. Utöver det är det roligt för eleverna att känna att de kan påverka en teateruppsättning och att deras synpunkter räknas, säger Madeleine Hagebo Stenberg, som är lärare i historia och samhällskunskap på Upplands-Brogymnasiet.

Det är skönt att premiären är avklarad tycker skådespelarna.

– Äntligen! Vi har repeterat in i det sista och en premiär är ju alltid magisk. Man måste vara avslappnad men ändå närvarande, säger Francoise Fournier.

Stefan Lindberg, lärare i historia och samhällskunskap på Upplands-Brogymnasiet, såg premiärföreställningen tillsammans med eleverna.

– Det är ett format som fungerar bra. Det är svårt att värja sig. Stilen är aggressiv och pjäsen spelas i ett klassrum, där eleverna känner sig bekväma i situationen, säger han.

Samtal om möjligheten att påverka

Efter pjäsen samtalar skådespelarna med publiken, som får ta ställning till olika påståenden. Några frågor som ställs är om individen kan påverka saker i samhället i stort och i kommunen, om det är viktigt att rösta och om det behövs fler poliser.

– Många säger att de tycker att det är viktigt att rösta men också att det är svårt att påverka. Det är både hopp och hopplöshet, säger Francoise Fournier.

Samtalen dokumenteras och ska sammanställas till ett brev som skådespelarna skriver under och skickar till statsministern efter valet i höst.

Nu väntar ett sextiotal föreställningar på olika skolor i Stockholms län. Den 24 april får referensklassen på Upplands-Bro gymnasium se pjäsen igen. Denna gång i sin helhet.

Relaterade nyheter

  • 30 DEC 2019
    Varje år genomför Skolverket en mätning av det så kallade Salsavärdet* i skolor över hela landet. Salsa är Skolverkets metod att vikta meritvärdet utifrån ett antal faktorer som föräldrars utbildningsnivå, andel elever med utländsk...
  • 21 NOV 2019
    Från och med nästa år blir FN:s konvention om barnets rättigheter lag i Sverige. Förskolorna i Upplands-Bro firade detta med en ljusmanifestation på Barnkonventionsdagen onsdagen den 20 november. 1500 ljuslyktor tändes i Bro och Kungsängens...
  • 16 OKT 2019
    När Lärarförbundet presenterar sin ranking över landets kommuner hamnar Upplands-Bro kommun på plats nummer 174:e i landet och som nummer tio av länets 26 kommuner. Rankingen mäter flera olika delar, bland annat elevernas meritvärde...