8FEB2018

Politiker lyssnade på ungas idéer

Ungas idéer och synpunkter stod i centrum när ett 40-tal ungdomar tillsammans med politiker från kommunen deltog i Ung i Upplands-Bro – en medborgardialog med syfte att fånga in ungdomars åsikter och stärkas deras möjlighet till påverkan.

Ungas åsikter var i fokus under medborgardialogen Ung i Upplands-Bro.

Åtta bord stod uppställda i kommunhuset i Kungsängen. Omkring borden trängdes politiker, tjänstemän men framförallt skolungdomar. Varje bord representerade ett eget diskussionsämne och vid varje bord agerade en elev samtalsledare. Var tolfte minut roterade ungdomarna så att alla fick möjlighet att bidra i varje ämne.

Politikerna var där för att lyssna på ungdomarnas förslag och synpunkter. Vid varje bord satt en politiker från majoriteteten och en politiker från oppositionen. Lärare och tjänstemän från kommunen agerade sekreterare.

En av sekreterarna, Ida Tegenborg, lärare på Upplands-Brogymnasiet, ger tummen upp för det enkla upplägget.

– Det här är en stor möjlighet för våra elever att ta ansvar och representera sina klasser och utbildningsprogram. Det är ett samspel på lika villkor och ett exempel på praktisk demokrati, säger Ida.

Möjlighet att påverka

En av samtalsledarna, Rebecka Rönnäng, elev från Upplands-Brogymnasiet, tycker att direktkommunikation med politikerna är ett lyckat initiativ.

– Det är kul att engagera sig och det är inte så ofta kommunen ger en möjlighet att uttrycka sina åsikter på det här sättet. Det är en direkt möjlighet att påverka, säger Rebecka, som också tycker det är kul att få ta del av politikernas åsikter.

Förslag kring sommarjobb

Rebeckas bord diskuterade frågor om arbete och framtid. Sommarjobb var ett återkommande ämne. Bland annat efterfrågades bättre möjligheter att önska olika typer av sommarjobb. Även längre ledtider för att ansöka om sommarjobb efterfrågades - för att ungdomarna ska kunna planera sin sommar på ett bättre sätt. Även högre löner och meningsfulla sommarjobb diskuterades.

Erik Karlsson, ersättare för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige, satt med och lyssnade på ungdomarnas förslag.

– Det här är väldigt bra. Jag har redan fått med mig några punkter jag inte tänkt på innan, säger Erik.

Förutom arbetsmarknaden diskuterades ämnen som kultur, skola, trygghet, orättvis behandling, hälsa och ungas möjlighet att påverka.

Slutrapport

Resultatet från diskussionerna ska sammanställas i en ungdomsrapport som sedan går vidare till respektive nämnd för vidare behandling. Resultatet presenteras också av deltagande elever i sina klasser.

Policy för medborgardialog

2016 antog kommunen en policy för medborgardialog. Syftet var att stärka den demokratiska processen och involvera fler Upplands-Brobor i beslutsfattande.

Policy för medborgardialog

Relaterade nyheter