7FEB2018

Kommunens lokalbehov kartlagt

Upplands-Bro kommun har tagit fram en strategisk plan som beskriver kommunens lokalbehov idag och fram till 2022. Lokalresursplanen ger också konkreta åtgärdsförslag med prioriteringar för att täcka kommunens behov av lokaler inom de närmsta åren.

Lokalresursplanen beskriver kommunens lokalbehov idag och fram till 2022.

Planen beskriver även kommunens lokalförsörjningsprocess från det att ett lokalbehov konstateras till att nya byggnader uppförs eller befintliga byggnader byggs om.

Kommunen växer

Upplands-Bro kommun är en expansiv kommun med många pågående planprojekt och utbyggnader. Ett av kommunens mål är att befolkningen ska öka med 400 personer årligen, men de senaste åren har befolkningen ökat mer än så, vilket påverkar efterfrågan på kommunal service på både kort och lång sikt.

Med hjälp av lokalresursplanen blir det lättare för kommunen att se och möta behoven av lokaler framöver. Lokalresursplanen uppdateras två gånger per år.

Lokalresursplan

Relaterade nyheter

Upp