18JAN2018

Vilka brott ökar respektive minskar i kommunen?

Hur ser brottsstatistiken för 2017 ut jämfört med 2016? Enligt polisens siffror har våldsbrotten minskat kraftigt till närmare en tredjedel. Det totala antalet anmälningar har också sjunkit. Till den negativa sidan hör ökat antal inbrott och sexualbrott.

Våldsbrotten minskar kraftigt i kommunen enligt statistik från polisen.

– Vårt trygghetsarbete fortsätter och inför 2018 fördjupas våra insatser på en rad områden. Bland annat genom föreningsdrivna nattvandringar och fortsatt nära samarbete med Fryshuset och polisen, säger kommunens trygghetssamordnare, Björn Svensson.

Brott som minskar

  • - Våldsbrotten minskade från 319 fall till 92 fall.*
  • - Misshandel utomhus har i princip halverats i antal från 105 till 58 fall.
  • - Det totala antalet anmälningar till polisen har sjunkit från 4177 till 3799 anmälningar, jämfört med året innan.

Brott som ökar

  • - Bilstölderna och bilinbrotten ökade igen efter en längre tids nedgång. Bilinbrotten ökade från 142 till 172 fall.
  • - Sexualbrotten ökade från 27 till 39 fall - där sexuella ofredandena stod för den största ökningen. Ökningen följer ett nationellt mönster där det går att konstatera en ökning av antalet anmälningar i samband med #Metoo-rörelsen under hösten 2017.
  • - Bostadsinbrotten ökade från 94 till 129 fall. Den negativa trenden följdes av andra norrortskommuner.

– Det är positivt att antalet brott minskar i kommunen. Det betyder att vi är på väg åt rätt håll. Särskilt positivt är det att kommunens samarbete med Fryshuset och polisen ger resultat, med en kraftig minskning av våldsbrott. Samtidigt är det viktigt att poängtera att vi fortfarande har mycket jobb framför oss, och att vi fortsätter vårt långsiktiga arbete för ökad trygghet för alla i kommunen, säger Maria Johansson, kommundirektör.

Om statistiken

Redovisningen ovan, av brott som ökar respektive minskar, är ett urval ur polisens brottsstatistik för Upplands-Bro under 2017. Statistiken tar inte hänsyn till befolkningsutvecklingen i Upplands-Bro kommun.

Här kan du läsa den fullständiga brottsstatistiken

 

* Brott mot liv och hälsa är en samlad beteckning för en grupp brott som alla har gemensamt att det omfattar någon form av våld, skada eller risk för skada mot en eller flera personer. Ringa misshandel och grov misshandel är exempel på sådana brott.

Relaterade nyheter

Upp