17JAN2018

Skolval: En skola att lita på

Mellan 11 januari och 11 februari pågår skolval för de barn som ska börja förskoleklass till hösten. Under höstterminen träffade eleverna på Råbyskolan sin nye rektor för första gången. Christer Jones, med lång erfarenhet av ledarroller inom skolans värld, har stora planer för skolans framtida utveckling. 

Christer Jones, rektor på Råbyskolan.

Christer Jones, rektor på Råbyskolan.

Råbyskolan är en F-6-skola i Bro med strax över 240 elever, i elva olika klasser. Här jobbar 35 pedagoger, skolledare, fritidsmedarbetare och andra yrkesgrupper som stöttar elevernas lärande och utveckling.

– Jag är otroligt glad över att ha kommit till Råbyskolan. Som rektor är det min uppgift och ambition att göra skillnad, att tillsammans med lärarna utveckla en pedagogik som ger eleverna alla möjligheter. Råbyskolan är en väldigt bra och trevlig skola! Allting kan dock utvecklas och jag ser det som min uppgift att se till att Råbyskolan är det självklara valet för alla barn i Bro som ska börja skolan, säger Christer Jones.

Lärarna på Råbyskolan har lång erfarenhet och en stark vilja och ett engagemang att utveckla skolan. Som en del av detta har skolan infört ett flexibelt två-lärarsystem. Det innebär att klasser har två lärare på plats under vissa lektioner. Det gör att fler elever får tillgång till handledning under lektionstid.

– Vi har haft mycket spännande pedagogiska diskussioner på skolan under hösten. Skolans mål är naturligtvis att alla elever ska utvecklas utifrån sina förutsättningar och få de verktyg de behöver. Hos oss är engagemang en självklarhet, för både elever och medarbetare. Vårt synsätt sätter eleverna i centrum och vi arbetar aktivt för att stärka samarbete mellan skolans medarbetare, eleverna och vårdnadshavare, berättar Christer.

Christer Jones har lång erfarenhet av skolutveckling. Han har haft olika ledarroller i skolor sedan 1998. Innan dess arbetade han som lärare, med fokus på idrott och hälsa. Idrottsintresset är i högsta grad levande, han tränar idag ett innebandylag i Enköping.

– En mycket viktig del av Råbyskolans verksamhet är den utepedagogik som bedrivs, både under skoltid och av fritidsverksamheten. Både att eleverna vistas i naturen och att de rör på sig är viktigt för deras inlärning. Under rasterna har skolan så kallade aktiva raster. Alla elever har möjlighet att vara trivselvärdar och arrangera aktiviteter och lekar för de andra eleverna. Detta stärker sammanhållningen och därigenom tryggheten för alla elever på skolan.

Sedan hösten 2017 finns en så kallad Lärstudio på skolan. Där finns en modern lärmiljö med hög bemanning för de elever som behöver lite extra stöd. Här kan eleverna jobba enskilt eller i grupp. Till Lärstudion finns också speciallärare kopplad.

På Råbyskolan används IT i undervisningen. Alla elever har tillgång till varsin digital enhet, exempelvis en läsplatta eller dator. De digitala verktygen stöttar elevernas utveckling då lärarna använder verktygen på ett bra sätt, exempelvis inom matematik och läsinlärning.

– Skolans absoluta huvudfokus är lärarande. Råby ska vara en skola att lita på, som ger eleverna det de behöver för att lyckas med sina föresatser i livet och bli goda samhällsmedborgare. Skolan måste ge ett mervärde, vilket vi är på väldigt god väg att lyckas med, säger Christer.


Här kan du läsa mer om skolvalet

Relaterade nyheter

  • 30 DEC 2019
    Varje år genomför Skolverket en mätning av det så kallade Salsavärdet* i skolor över hela landet. Salsa är Skolverkets metod att vikta meritvärdet utifrån ett antal faktorer som föräldrars utbildningsnivå, andel elever med utländsk...
  • 21 NOV 2019
    Från och med nästa år blir FN:s konvention om barnets rättigheter lag i Sverige. Förskolorna i Upplands-Bro firade detta med en ljusmanifestation på Barnkonventionsdagen onsdagen den 20 november. 1500 ljuslyktor tändes i Bro och Kungsängens...
  • 16 OKT 2019
    När Lärarförbundet presenterar sin ranking över landets kommuner hamnar Upplands-Bro kommun på plats nummer 174:e i landet och som nummer tio av länets 26 kommuner. Rankingen mäter flera olika delar, bland annat elevernas meritvärde...