12JAN2018

Nu börjar grävarbetet på Enköpingsvägen – här är omledningsvägarna

Under kvällen, söndagen den 14 januari, inleder E.ON grävarbetet för fjärrvärmeledningen som ska grävas ned längs Enköpingsvägen i Kungsängen. Grävarbetet innebär att sträckan mellan Kungsängens infartsparkering och centrumrondellen kommer att vara avstängd för trafik och ersättas av en omledningsväg. Busslinjerna 554 och 591 påverkas också av grävarbetet.

Den gröna prickade linjen visar omledningsvägen och den röda linjen markerar Enköpingsvägen. Klicka på bilden för full storlek. (Illustration: Halleskogs)

 

Omledningsväg

Trafiken för sträckan kommer att ledas om till Kungsvägen, Skyttens väg och Bygdegårdsvägen.

Så påverkas busstrafiken

Linje 554

Från 8 januari är det förändringar för linje 554 på grund av vägarbete på Enköpingsvägen.

• Mot Kista trafikeras hållplatser i ny ordning: Bygdegårdsvägen– Kyrkvägen–Tvärvägen–Tibble torg. Mot Råby i omvänd ordning.

• Hållplats Kungsängens station och Kungsvägen är indragna. Resenärer hänvisas till Bygdegårdsvägen, Kyrkvägen och Tvärvägen.

Detta beräknas gälla till 21 juni.

Linje 591

Från 8 januari är det förändringar för linje 591 på grund av vägarbete på Enköpingsvägen.

• Hållplats Tegelhagsvägen och Uddnäsvägen är indragna. Resenärer hänvisas till Rotebroleden.

• Bussbyte vid Kungsängens stn för resande till och från Råby/Livgardet. Från Råby/Livgardet avgår bussen 6 minuter tidigare.

• Från Kungsängens stn mot Stockholm avgår bussen 5 minuter tidigare.

Detta beräknas gälla till 21 juni.

Håll dig uppdaterad

Arbetet kommer att begränsa framkomligheten för trafiken i centrala Kungsängen under projektets olika trafiketapper.

Här kan du läsa mer om projekt

Frågor och svar om projektet

 

Kretsloppsanläggning

Den färdiga fjärrvärmeledningen kommer att sträcka sig från Järfälla kommun till den planerade kretsloppsanläggningen vid Högbytorp i Bro

Preliminär tidsplan

Arbetet med att färdigställa fjärrvärmeledningen längs med Enköpingsvägen genom Kungsängen centrum beräknas enligt den preliminära tidsplanen vara klart våren 2019.

 

Relaterade nyheter

  • 11 OKT 2018
    Enköpingsvägen förbi Kungsängen centrum är nu åter öppen för genomfartstrafik. Vägen stängdes i våras med anledning av E.ON:s grävarbete med den nya stora fjärrvärmeledningen.
  • 6 SEP 2018
    Under perioden 15 oktober - 30 april står kommunen beredd att snöröja och halkbekämpa. För att möjliggöra detta behöver vi ta bort alla hindren som finns på kommunala vägar.
  • 21 JUN 2018
    Snart inleder E.ON nästa steg i arbetet med att gräva ned den nya fjärrvärmeledningen genom Kungsängen. Enligt den preliminära tidplanen kommer sträckan mellan korsningen Kungsvägen/Enköpingsvägen och infartsparkeringen på Enköpingsvägen...