28DEC2017

Ungdomsmottagningen HBTQ-diplomerad

Under hösten har de tre medarbetarna på Ungdomsmottagningen deltagit i en utbildning som lett till att mottagningen nu är HBTQ-diplomerad. Stockholms läns landsting arrangerade utbildningen som riktade sig till ungdomsmottagningar och andra verksamheter som möter människor.

Anne Santesson, Torun Wolters och Anneli Goldberg som alla jobbar på Ungdomsmottagningen.

Anne Santesson, Torun Wolters och Anneli Goldberg som alla jobbar på Ungdomsmottagningen. Foto: Anna Malm Kelfve

– För oss var det en självklarhet att delta i en utbildning som gjorde det möjligt att HBTQ-diplomera Ungdomsmottagningen. Vi har naturligtvis länge arbetat med att bemöta ungdomar på det sätt de vill bli bemötta, men att få tillfälle att fokusera på och få ytterligare kunskap inom HBTQ-frågorna var väldigt värdefull, säger Torun Wolter, barnmorska på Ungdomsmottagningen.

Utbildningen omfattade fyra tillfällen då framför allt ett normkritiskt förhållningssätt stod i fokus. Normkritik innebär bland annat att upptäcka och ifrågasätta de normer som påverkar vad som uppfattas som ”normalt”. Syftet är att motverka all typ av diskriminering genom att undvika att ”dela in” människor i fack utifrån förutfattade meningar. En sådan fråga kan till exempel gälla vilket kön ungdomen som besöker mottagningen anser sig tillhöra.

– En viktig lärdom vi drog under utbildningen var att upphöra med de tjej- och killgrupper vi tidigare haft. Gruppernas indelning ska inte ”skrämma bort” ungdomar som inte har landat i sin könstillhörighet. Man ska inte behöva definiera om man är kille eller tjej för att delta i våra grupper. Vi erbjuder därför numera grupper för ungdomar, oavsett könstillhörighet, säger Anne Santesson som arbetar som barnmorska.

Under utbildningen fick deltagarna som uppgift att göra förändringar i verksamheten. Ungdomsmottagningen i Upplands-Bro valde att se över väntrummet och göra det mer välkomnande för ungdomar. Man såg över vilka affischer som satt på väggarna, hur väntrummet var möblerat och vilket material som fanns att läsa för besökarna.

– Vi såg att vi saknade en del material kring just HBTQ-frågor. Nu har vi sett till att vi har både symboler för HBTQ i väntrummet och broschyrer och informationsmaterial från RFSL (Riksförbundet homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter). Vi har också startat en prenumeration på tidningen QX, berättar Anneli Goldberg som är kurator på Ungdomsmottagningen.

Medarbetarna på Ungdomsmottagningen upplever att de genom utbildningen fått en ännu större öppenhet och att det normkritiska arbetssättet fått en ännu större vikt än tidigare. En viktig del är hur frågor ställs till ungdomar och vilka pronomen som används. Utbildningen gav en hel del tips på hur man ställer relevanta frågor kring det som faktiskt hör till det ungdomen sökt hjälp för, inte andra saker. Ett exempel som gavs var när en transperson sökte vård på en vårdcentral i länet för halsont och i samband med besöket fick frågor kring könstillhörighet och sexuell läggning. Något som inte på överhuvudtaget hade med personens onda hals att göra.

– Vi kan inte ensamma göra allt, men vi kan hjälpa ungdomar att få rätt stöd. Genom utbildningen har vi utökat vårt nätverk och vi har lättare att guida ungdomar till rätt hjälp, säger Torun. Vi kan också tipsa dem om vart de kan träffa andra ungdomar som befinner sig i samma situation så de kan utbyta erfarenheter. Även för oss som profession har möjligheten att diskutera och utveckla vår kunskap genom utbyte med andra ökat. Vi har alltid strävat efter att bemöta ungdomar på ett individuellt och bra sätt, nu hoppas vi på att ungdomarna upplever en ännu större tillit och möjlighet till stöd från vår sida.

Relaterade nyheter