20DEC2017

Ensamkommande över 18 år får bo kvar i väntan på besked

Socialnämnden i Upplands-Bro kommun har beslutat att ge ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år möjlighet att bo kvar i kommunen medan de väntar på ett första beslut på sin asylansökan från Migrationsverket. Beslutet gäller ungdomar som är anvisade till kommunen. För ungdomarna innebär det att de inte behöver flytta från kommunen och kan gå kvar i skolan.

Foto: Lilié Biskopsdotter

Regeringen beslutade i somras att skjuta till extra pengar till kommuner för att dessa ungdomar ska kunna bo kvar i sin invanda miljö. Upplands-Bro tilldelas 996 000 kronor för 2017 och 446 000 kronor för 2018 av regeringen. Bidraget till kommunerna baseras på hur många ensamkommande barn och unga i kommunen som fyller 18 år mellan 1 juli 2017 och 30 juni 2018. 

Pengarna kommer att betalas ut till kommunerna under december 2017, efter att riksdagen beslutat om regeringens förslag till höständringsbudget. Pengarna som föreslagits för 2018 kommer att betalas ut i början av nästa år. Nämndens beslut är tidsbegränsat till 2018-06-30.

Ungdomar som fått avslag och fyllt 18 år hänvisas till Migrationsverket i enlighet med gällande lagstiftning. Migrationsverket har ansvar för boende och uppehälle för  personer över 18 år. Berörda personer erbjuds stöd av kommunens integrationsstödjare i övergången till Migrationsverket.

Ensamkommande asylsökande som fyllt 18 år är att se som vuxna asylsökande. Staten har det huvudsakliga ansvaret för mottagandet av denna grupp. Asylsökande vuxna har rätt till logi enligt lagen om mottagande av asylsökande, LMA.

Det innebär att alla personer som är över 18 år och får avslag på sin asylansökan har rätt till boende utifrån den enskildes behov.

Många av kommunerna i landet och i Stockholms län har valt att göra på olika sätt i denna fråga. Med anledning av det har socialnämndens ordförande tillskrivit styrelsen i Storsthlm, Kommunförbundet i Stockholms län, med uppmaning till styrelsen att verka för att samordna en så gemensam tillämpning som möjligt i länets samtliga kommuner för att skapa lika förutsättningar.

Relaterade nyheter

Upp