8DEC2017

Tryggare närmiljö i fokus i det nya medborgarlöftet

Nu har kommunen och Polisen undertecknat det nya medborgarlöftet som ska skapa en tryggare närmiljö i kommunen. Löftet innehåller konkreta åtgärdspunkter och har tagits fram av Polisen och kommunen i dialog med kommunens invånare. Även brottsstatistik och rapporter har använts i underlaget.

Kommundirektör Maria Johansson och Jörgen Karlsson, lokalpolisområdeschef i Järfälla och Upplands-Bro, undertecknade det nya avtalet i kommunhuset, tisdagen den 5 december.

– Det känns bra att ta nästa steg i vårt samarbete med Polisen tillsammans med våra kommuninvånare. Att få med invånarnas perspektiv, tankar och idéer i arbetet med att ta fram medborgarlöftet har varit viktigt, säger kommundirektör Maria Johansson, som undertecknade det nya löftet tillsammans med Jörgen Karlsson, lokalpolisområdeschef i Järfälla och Upplands-Bro.

Områden i fokus

Dialogen med medborgarna i Upplands-Bro visar att de platser som upplevs som mest otrygga är Bro centrum, stationsområdet i Bro och de centrala delarna av Kungsängen. Otryggheten grundar sig huvudsakligen i en oro för att utsättas för brott på dessa platser.

– Vi ser fram emot att fortsätta vårt långsiktiga arbete i Upplands-Bro tillsammans med kommunen. Medborgarlöftet är ett konkret verktyg för att öka närvaron och tryggheten i kommunen, säger Jörgen Karlsson, lokalpolisområdeschef i Järfälla och Upplands-Bro.

Det här ska vi göra

Detta är vårt gemensamma medborgarlöfte till dig som bor i Upplands-Bro kommun. Vi kommer under året att genomföra följande:

  • Ökad polisiär närvaro i ovan nämnda områden.
  • Minst åtta i förväg planerade gemensamma insatser på dessa platser med synlig närvaro av polis, polisvolontärer, kommunal personal, trygghetsvärdar och andra trygghetsskapande aktörer.
  • Kommun och polis ska samverka för att stödja och utveckla nattvandringar i samtliga kommundelar.
  • Minst fyra i förväg planerade narkotikainsatser på dessa platser, där polis och socialtjänst har en operativ samverkan.
  • Kommunen åtar sig att ha lokal trygghetsskapande personal i Bro bland annat genom Fryshuset, som bedriver trygghetsinriktade insatser.
  • Kommun, polis och bostadsföretagen ska gemensamt bland annat genom träffar med kontaktpersoner för grannsamverkan mot brott, utveckla det kvalitativa arbetet med att förebygga inbrott i bostäder.

Dialog och statistik

Medborgarlöftet är en del av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som Polisen och kommunen gemensamt ansvarar för. Medborgarlöftet baseras på resultat från dialoger med kommunens invånare, samt medarbetare inom Polisen och kommunen. Även anmälningsstatistik, händelserapporter och underrättelser har använts i underlaget.

Det nya gemensamma medborgarlöftet gäller under 2018.

Samverkan med Polisen

Relaterade nyheter