8DEC2017

Snart dags för inflyttning på Parkvägen

Under det senaste året har gruppbostaden på Parkvägen i Bro tagit form. I mitten av våren 2018 väntas de första hyresgästerna få nycklarna till de ljusa lägenheterna. Närmare 150 personer från 25 olika yrkesgrupper har varit engagerade i att bygga det nya boendet.

Anna Hollstrand, avdelningschef för Utföraravdelningen, Lisa Jansson, enhetschef, Tom Ågstrand, byggledare och Christer Svensson, platschef, utanför gruppboendet på Parkvägen.

Anna Hollstrand, avdelningschef för Utföraravdelningen, Lisa Jansson, enhetschef, Tom Ågstrand, byggledare och Christer Svensson, platschef, utanför gruppboendet på Parkvägen.

Parkvägen är en gruppbostad som riktar sig till personer som har funktionsnedsättning. De personer som väntas flytta in på Parkvägen har behov av tillgång till personal dygnet runt. Personalen stöttar bland annat med att hjälpa till att skapa rutiner för en fungerande vardag, vara ett stöd i omvårdnaden och vara en sammanhållande länk kring gemensamma måltider. 

Gruppbostaden kommer att vara bemannad dygnet runt av personal. Personalens uppgift är att stötta hyresgästerna att leva ett självständigt och meningsfullt liv i en egen bostad. Både gemensamma och individuella fritidsaktiviteter och kulturella inslag kommer att erbjudas kontinuerligt utifrån behov och önskemål.

Gruppbostaden på Parkvägen består av sex lägenheter samt gemensamma utrymmen. Varje lägenhet har egen ingång och en liten uteplats. Vid utformningen av gruppbostaden har det redan från början varit viktigt att det finns möjlighet till individuella anpassningar utifrån hyresgästernas behov och önskemål. De gemensamma utrymmena utgörs av ett gemensamt kök och vardagsrum. Varje dag kommer det att serveras gemensam middag för de boende som så önskar. 

Tom Ågstrand testar utegymmet.

Tom Ågstrand testar utegymmet.

Utgångspunkten har varit att skapa en lugn och trygg miljö, både inne och ute. Gruppbostaden ligger i skogskanten, med ett elljusspår precis bakom huset. Utanför finns även ett mindre utegym där de boende bland annat kommer att kunna träna styrka och balans. På baksidan av huset finns en hela 500 kvadratmeter stor altan, som kommer att vara en integrerad del av verksamheten.

All personal på Parkvägens gruppbostad har lång erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättningar. Personalen har även kunskap och erfarenhet av att arbeta lågaffektivt och tydliggörande. Tydliggörande pedagogik och förhållningssätt syftar till att göra miljön begriplig och därmed hanterbar. Det handlar om insatser som stödjer kommunikationen, som exempelvis att tydliggöra vardagliga aktiviteter såsom bakning, med bilder på ingredienser och bunkar. 

Gruppboendet på Parkvägen.

Gruppboendet på Parkvägen.

För att få ett boende på en gruppbostad krävs ett beslut från socialtjänsten. Insatsen heter bostad med särskild service för vuxna enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Insatsens mål är att ge personer med funktionsnedsättning som är 18 år eller äldre möjlighet till eget boende.

Relaterade nyheter