4DEC2017

Kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är ett stöd som en person kan få från kommunen om den ekonomiska situationen är sådan att man inte har möjlighet att försörja sig eller sin familj. Då kan man ansöka om ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd). Möjligheten att få ekonomiskt bistånd påverkas av hela hushållets inkomster och tillgångar.

Det finns flera anledningar till varför det ekonomiska biståndet har minskat under de senaste åren. (Foto: Mostphotos)

En grundförutsättning är att man inte kan klara av situationen på egen hand trots att man har försökt. Är man till exempel arbetslös krävs det att man aktivt söker arbete eller deltar i verksamhet som kommunen eller Arbetsförmedlingen har för arbetssökande.

Kommunen arbetar målinriktat med att skapa förutsättningar för den enskildes väg till eget arbete, studier eller eget företagande. Arbetsmarknadsinsatser erbjuds till personer som står utan arbete och försörjning. Syftet är att ge stöd och utveckling mot ett arbete och egen försörjning.

Arbetet är långsiktigt och har gett tydliga resultat. Även om kommunen kommer att redovisa ett underskott på cirka 1,3 miljoner kronor i år jämfört med budgeten för ekonomiskt bistånd, så är nivån på kostnaderna cirka 1,2 miljoner kronor lägre jämfört med 2010. I Upplands-Bro kommun har befolkningen samtidigt ökat med cirka 3 900 personer från 2010. I år beräknas kostnaderna för ekonomiskt bistånd landa på 21,9 miljoner kronor.

Mellan åren 2014 och 2016 minskade kostnaderna för ekonomiskt bistånd med 29 procent, (-8,2 miljoner kronor), bland annat genom olika former av arbetsmarknadsåtgärder som till exempel projektet Åter i arbete och yrkesinriktade utbildningar på vuxenutbildningen. Ett stärkt konjunkturläge har också bidragit till att fler kommit i egen försörjning.

Faktaruta: Utveckling befolkning och ekonomiskt bistånd i Upplands-Bro kommun 2010-2016


2010

2014

2016

Befolkning i Upplands-Bro (antal personer)

23676

25287

26755

Ekonomiskt bistånd (miljoner kronor)

23,1

28,4

20,1

Relaterade nyheter